h

Buurten in de Transvaalbuurt

17 mei 2009

Buurten in de Transvaalbuurt

Op een bewolkte zaterdagmiddag 16 mei trok de SP Oost Watergraafsmeer met fractievoorzitter in de gemeenteraad Remine Alberts de Transvaalbuurt in om te zien of de buurtaanpak in de Vogelaarwijk al zijn vruchten afwerpt. Op het Afrikanerplein stond de mooie SP-kraam met flyers en ZO-kranten.

Veel bewoners bleken bij navraag niet gelukkig te zijn met het feit dat hun buurt als een probleemwijk wordt gezien. Dat wekt alleen maar onrust. Andere bewoners klagen ondanks veel blauw op straat over drugsoverlast en hangjongeren. Rond het Afrikanerplein zijn nog veel drugspanden en sommige bewoners melden dat de overlast alleen maar toeneemt.

Ondanks de dure Vogelaarfeesten is bewonersparticipatie een lachertje, meent een bewoner in de Christiaan de Wetstraat. Wat nog veel erger is, vertelt een andere bezorgde bewoner, dat de straatcoaches alleen overdag rondlopen, terwijl 's avonds juist de overlast van hangjongeren begint.

Over het algemeen ontbreekt een goed jongerenbeleid, aldus een koffiehuisbezoeker in de Krugerstraat. Instanties werken langs elkaar heen. Er zijn geen ervaren jongerenopbouwwerkers meer die de jongeren begeleiden. Door dit gebrek hebben drugshandelaars vrij spel.

Op het moment dat bewoners samendrommen rond de SP-kraam om te klagen over de drugsoverlast zoeven twee politiescooters voorbij, nagewuifd door wat hangjongeren. Er is nog veel te doen in de Transvaalbuurt.

U bent hier