h

De bomen op het Timorplein

20 mei 2009

De bomen op het Timorplein

Het Timorplein wordt opnieuw ingericht. De SP is er in geslaagd op het laatste moment twee monumentale iepen te redden van de cirkelzaag. Buurtbewoners waren verontwaardigd dat eerdere afspraken met het Dagelijks Bestuur van Zeeburg plotseling van tafel waren. Helaas wordt een grote, gezonde esdoorn volledig onnodig gekapt. Met dank aan GroenLinks en de PvdA.

Als het om bomen kappen gaat, is het stadsdeelbestuur zeer doortastend. De kap van de monumentale iepen in de Javastraat is nog steeds een schrijnend voorbeeld. Ook bij de herinrichting van het Timorplein gaat het weer fout.

Al een jaar geleden, in juni 2008, was het ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Timorplein door de deelraad aangenomen. Dit ontwerp was in nauwe samenspraak gegaan met de buurt. Alleen bleek begin dit jaar dat het Dagelijks Bestuur dit ontwerp plotseling had aangepast: drie monumentale bomen, twee iepen en een esdoorn, zouden ook gekapt moeten worden. Terwijl met de buurt was afgesproken dat deze zouden blijven staan. Op verzoek van de SP is daarom in de vergadering van maart deze zaak opnieuw op de agenda gezet.

In de commissievergadering van maart bleek dat een overgrote deel van de raad de bomen wilde behouden: het stadsdeelbestuur moest met een nieuw besluit komen. Dit nieuwe besluit stond ter discussie in mei. Het voorstel was nu de iepen te laten staan, maar de esdoorn te kappen. Deze zou in verdrukking komen door een van beide iepen. Maar in een onderzoeksrapport door de hoofdstedelijke bomenconsulent werd juist gezegd dat de esdoorn en de iep nog zeker jaren goed samen konden groeien.

De SP vindt het onjuist dat er een goede en gezonde boom gekapt moet worden als daar geen noodzaak toe is. Wij hadden verwacht dat partijen als GroenLinks en de PvdA, die tenslotte in het stadsdeelbestuur zitten, ook wel een goed hart voor bomen zouden hebben. Helaas bleken zij ook voor de bomenkap te zijn en stond de SP alleen. Volledig onnodig zal de esdoorn gekapt worden. Gelukkig heeft ons ingrijpen er wel toe geleid dat de beide iepen bewaard blijven.

U bent hier