h

Kaalslag of broedplaats?

10 mei 2009

Kaalslag of broedplaats?

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg wil de loodsen aan Zeeburgerkade 830 slopen, maar een bouwvergunning voor het gebied is er niet. Sloop betekent kaalslag. De SP wil voorkomen dat er sloop plaatsvindt zonder dat er direct daarop gebouwd gaat worden. Een motie van de SP met die strekking is echter door de deelraad Zeeburg verworpen. Inmiddels zijn de loodsen door actievoerders bezet. Er is nog steeds hoop dat de slopershamer kan worden tegengehouden.

Het gebied van de loodsen op Zeeburgerkade 830 heeft een roerige geschiedenis. Het stadsdeel wil hier een groot multifunctioneel gebouw neerzetten en een jachthaven aanleggen. Buurtbewoners hebben hier bezwaren tegen. Een poging om de loodsen een monumentenstatus te geven zijn aanvankelijk mislukt. Toch gaat het om loodsen die de oude sfeer van de vroegere entrepothavens laten herleven. De gemeente moet voor haar plannen een wijziging van het bestaande bestemmingsplan laten goedkeuren. Hiertegen zijn diverse bezwaren binnengekomen en er ligt nog geen bouwvergunning.

Toch wil het stadsdeel nu al de loodsen slopen. Mark van Dongen, voorzitter van de SP-fractie in de deelraad: "Nieuwbouw kan hier nog jaren op zich laten wachten. Zeker gezien de bezwaren van de buurt en de kredietcrisis. Sloop betekent kaalslag. Nu kunnen kunstenaars de loodsen gebruiken als broedplaats. Laat de loodsen zo lang mogelijk staan en ga pas slopen als er echt gebouwd kan worden." De loodsen waren in het verleden bekend omdat hier onder meer een opslagruimte was van piepschuimblokken van de onlangs overleden kunstenaar Robert Jasper Grootveld. Een aantal van zijn vlotten en drijvende tuinen ligt nog steeds bij de loodsen aan de douanesteiger.

Een voorstel van de SP om de loodsen niet te slopen tot er duidelijkheid was over de bouwvergunning kon aanvankelijk op grote steun in de raad rekenen. Maar nadat de wethouder het gevaar noemde van schadeclaims door de sloper, werd onze motie niet meer ondersteund door de andere partijen.

Er is inmiddels een rechtszaak geweest die het stadsdeel heeft gewonnen, zodat sloop mogelijk is. Maar sindsdien is er al weer veel gebeurd. Het terrein van de loodsen is op dit moment door actievoerders bezet. Maar tegelijk onderzoekt de Algemene Inspectie Dienst of sloop op dit moment niet in strijd is met de wet, omdat hier beschermde vogels broeden en er misschien vleermuizen huizen. Een natuurtoets lijkt de SP noodzakelijk voor de sloop. Bovendien onderzoekt het Cuypersgenootschap of de loodsen alsnog niet op de monumentenlijst kunnen, net als de hier gelegen douanesteiger. Kortom, redenen genoeg om geen overhaaste stappen te zetten die leiden tot het verlies van historisch erfgoed en alleen maar kaalslag tot gevolg hebben.

Meer informatie op de website van de actievoerders voor behoud van de loodsen.

U bent hier