h

Saamhorigheid in de Indische Buurt

19 mei 2009

Saamhorigheid in de Indische Buurt

Op 16 mei stond de SP Zeeburg samen met ROOD met een kraam op het Samen Indische Buurt Festival, met Vogelaargeld georganiseerd door Cybersoek. De Sumatrastraat was voor de gelegenheid omgetoverd tot "een bruisende en kleurrijke sociale en culturele markt met tal van sociale en culturele organisaties, initiatieven, en projecten uit de in de Indische buurt".

Aan de kraam werd af en toe stevig gediscussieerd. Zoals over Europa. We hebben dan ook aardig wat ZO-kranten weten te slijten en de aandacht weten te vestigen op onze visie op Europa. Maar er kwamen ook veel vragen over het groen in de Indische buurt. Of eigenlijk waarom er regelmatig bomen omwille van verbetering van een straat of plein gekapt worden.

De dag nadat de Provinciale Staten in Noord-Brabant alsnog hadden ingestemd met de verkoop van de aandelen Essent, hebben we daarnaast natuurlijk ook de NUON-campagne voortgezet. De beslissing over de verkoop van de NUON-aandelen is immers nog niet genomen.

Behalve het campagnevoeren stemde het ook verheugend, dat sommigen bij ons aanklopten om hulp in de vorm van ondersteuning. Dat mag toch als een compliment worden opgevat.

Wie het festival heeft meegemaakt, heeft ongetwijfeld de prettige sfeer van saamhorigheid kunnen proeven, en zal zich waarschijnlijk moeilijk kunnen voorstellen, dat de Indische Buurt een Vogelaarwijk is.

U bent hier