h

Vier activiteitencentra in Zuidoost veel te weinig

5 mei 2009

Vier activiteitencentra in Zuidoost veel te weinig

Tijdens een tumultueuze raadsvergadering van 21 april jl. heeft de SP stevige kritiek geuit op het accomodatieplan waarin in Zuidoost vier 'Community Centra' worden gerealiseerd, ten koste van andere activiteitencentra. "De SP is voorstander van kleinschalige en goedkopere voorzieningen voor iedereen en in elke buurt, die makkelijk bereikbaar zijn voor alle bewoners," aldus fractievoorzitter Noush Saranjam. "Vier centra voor heel Zuidoost zijn er dan ook veel te weinig."

Met het vaststellen van het zogeheten accommodatieplan moest de raad onder andere groen licht geven voor vier 'Community Centra' met voldoende oppervlakte om de bestaande activiteiten uit de activiteitencentra en de activiteiten voor jongeren, voor ouderen en voor etnische groeperingen te kunnen huisvesten. Na realisatie van deze vier centra zou de subsidie voor de activiteitencentra Hofgeest en Reigersbos gestopt worden.

Saranjam: "Het realiseren van vier 'Community Centra' is een grootschalig experiment dat tot gevolg heeft dat de voorzieningen niet door iedereen kunnen worden gebruikt." De geplande centra zijn dun verspreid en zullen op grote afstand komen te staan van de burgers, vooral voor ouderen. Bovendien gooit de portefeuillehouder met dit voorstel alle groepen op een hoop. Jongeren, ouderen en etnische organisaties moeten in hetzelfde pand worden gehuisvest. "De portefeuillehouder neigt naar centralisme waardoor het zelfstandig functioneren van de organisaties wordt belemmerd," aldus Saranjam. "Een dergelijk plan is alleen zinvol als het van onderop gewenst en georganiseerd wordt. Met deze centralistische van bovenaf opgelegde aanpak ontbreekt het draagvlak."

In het plan van het stadsdeelbestuur zouden enkele Surinaamse organisaties tegen hun zin gedwongen worden hun huidige locatie te verruilen voor huisvesting in n van de nieuwe centra. De publieke tribune zal vol met voornamelijk Surinamers die uit protest tegen het plan van PvdA-portefeuillehouder Verzijl aanwezig waren. Door het tumult op de publieke tribune zag raadsvoorzitter Lourens Burgers zich tot drie keer toe genoodzaakt de vergadering te schorsen. Helaas stemde de rest van de deelraad, met uitzondering van SP en de Groep Schaaf, in met het plan.

U bent hier