h

Voorstellen bij de voorjaarsnota

30 mei 2009

Voorstellen bij de voorjaarsnota

Terwijl de bijdrage aan de voorjaarsnota van GroenLinks en de PvdA zich beperkte tot het mogelijk maken van een gedicht van Mies Bouwhuys bij een kinderspeelplaats, kwam de SP-fractie in Centrum met een reeks van voorstellen die er toe moeten bijdragen dat bewoners en ondernemers menswaardig, veilig, ongestoord en comfortabel in Centrum kunnen wonen en werken.

Fractievoorzitter Marnix Bruggeman stelde dat het bekend is dat armen extra geld direct uitgeven. Rijken zetten extra geld eerder op de spaarbank. Stimulering van de economie volgens Keynesiaans recept werkt dus beter door geld te geven aan de armen. "Deze stimulering is mogelijk onder de vlag van de armoedebestrijding. Dit is decentrale overheden niet verboden. Wij denken dat de welgestelden in ons stadsdeel het best goed vinden wanneer zij geen extraatje van het stadsdeel krijgen, en de armen wl." Ook kloppen veel ontevreden bewoners bij de SP-fractie aan. Bewoners en ondernemers voelen zich niet gehoord en worden niet betrokken bij plannen van het stadsdeel. Bruggeman: "Individuele ambtenaren treft hier geen blaam, wel de structuur van de organisatie van het stadsdeel, waarin communicatie met bewoners en ondernemers onvoldoende organisatorisch is verankerd. Daarom is er een ambtenaar nodig die als 'organisational guerilla' kan inbreken in planvormingsprocessen."

Enkele voorstellen van de SP:
- Een ambtenaar die andere ambtenaren voortdurend op de vingers mag tikken wanneer bewoners en ondernemers niet of onvoldoende gehoord zijn
- Een buurtopbouwwerker voor het Singel - 'Wallen' gebied om samen met bewoners en ondernemers van onderop een plan voor revitalisering van de buurt te maken
- Een éénmalige uitkering aan de minima om de economie te stimuleren
- Een kistje met appels en peren in elk klaslokaal en meer handhaving om de overlast van het toenemende aantal horecabedrijven tegen te gaan

U bent hier