h

Weer een broedplaats minder (update)

27 mei 2009

Weer een broedplaats minder (update)

Gisterenavond steunde de deelraad van Zeeburg het Dagelijks Bestuur om door te gaan met haar plannen om de loodsen en de historische douanesteiger te slopen. Dat er beschermde vogels broeden en er een monumentenaanvraag van het Cuypersgenootschap is ingediend maakte op de deelraad geen indruk. De SP heeft burgemeester Cohen verzocht om te wachten met de ontruiming tot de vogels zijn uitgebroed en er duidelijkheid is of de loodsen een monumentenstatus verdienen, en geen politie en ME in te zetten als de loodsen aan de Zeeburgerkade worden ontruimd.

Al jarenlang is er een conflict tussen buurtbewoners en het stadsdeel over de bestemming van de loodsen aan de Zeeburgerkade en de inrichting van de Entrepothaven, waar de historische douaneloods ligt. Buurtbewoners willen dat het stadsdeel zorgt voor een nieuw geldig bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan stamt uit 1943, terwijl dit niet ouder dan 10 jaar mag zijn. Een nieuw bestemmingsplan geeft omwonenden het recht op inspraak. Het stadsdeel heeft afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar en die gelegaliseerd door een wirwar van voorbereidingsbesluiten en artikel 19 procedures. De inspraak is hiermee omzeild en de bewoners worden hiermee volledig buitenspel gezet.

Een eerdere poging om snel met de sloop van de douanesteiger te beginnen moest worden stilgelegd. De SP had erop gewezen dat het stadsdeel met de sloop de wet overtrad. Bovendien heeft het Cuypersgenootschap onlangs een verzoek ingediend om de loodsen en de douanesteiger als monument te erkennen. Toch maakt het Dagelijks Bestuur van Zeeburg haast met de sloop. SP-fractievoorzitter Mark van Dongen: "De Flora- en Faunawet verbiedt slopen tijdens het vogelbroedseizoen. Sloop betekent hier kaalslag omdat er nog geen bouwvergunning is. En men vernietigt een uniek cultuurhistorisch gebied. Het dagelijks bestuur handelt onverantwoord."

De loodsen zijn al enige weken bezet door buurtbewoners, bewonersorganisaties en krakers. Er zijn drukbezochte workshops voor kinderen, verschillende culturele activiteiten en een volkskeuken. De loodsen zijn nu al een verrijking voor Zeeburg. Daarom heeft de SP de korpsbeheerder burgemeester Cohen verzocht geen onherstelbare stappen te ondernemen. Eerst moet de monumentenvergunning inhoudelijk beoordeeld worden en het vogelbroedseizoen afgelopen zijn.

--update--

Op aandringen van SP-gemeenteraadslid Laurens Ivens gaat burgemeester Cohen nog eens kritisch bekijken of ontruiming van de loodsen op korte termijn echt nodig is.

U bent hier