h

Harde kritiek SP op bouwplannen Zuidoost in de groengebieden

9 juni 2009

Harde kritiek SP op bouwplannen Zuidoost in de groengebieden

Tijdens de commissievergadering van 4 juni heeft de fractie van de SP zich zeer fel gekeerd tegen de voorgenomen vernieling van het centraal park en de natuur aan de zuidzijde van de Gaasperplas ten behoeve van de bouw van dure koopwoningen. De bouwplannen van het stadsdeelbestuur zijn onrealistisch en zonder enige vorm van overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Op 4 juni jl. vond de tweede commissievergadering plaats over de bouwplannen tot 2020 van het stadsdeelbestuur. De SP-fractie had sterke kritiek op het participatietraject en op de onderbouwing van de plannen. Elke vorm van visie ontbreekt volgens de SP. Maar het voornaamste punt van kritiek is de voorgenomen vernieling van het centraal park en de natuur aan de zuidzijde van de Gaasperplas. Dat moet opgeofferd worden voor peperdure woningen waar waarschijnlijk in het geheel geen vraag naar is. In de plannen van het stadsdeelbestuur zal een deel van de woningen gebouwd worden waar volgens het streekplan van de provincie niet gebouwd mag worden.

SP-fractievoorzitter Noush Saranjam betoogde dat de burgers pas over de plannen mee konden praten nadat deze in achterkamertjes waren klaargestoomd. Daarna toonde SP-deelraadslid Evert Hartog met rekenvoorbeelden aan dat de plannen onrealistisch zijn. Het stadsdeelbestuur wil heel veel dure woningen bouwen voor slechts 11 procent van de bevolking. Daarnaast rest nog een klein aantal goedkopere woningen voor de overige 89 procent van de bevolking. Tevens haalde hij het argument onderuit dat dure woningen beter zouden zijn voor het voorzieningenniveau in het stadsdeel.

Tijdens de bijdrage van de SP werden de aanwezige bestuurders en de PvdA-fractie zichtbaar nerveus. Portefeuillehouder Els Verdonk reageerde furieus toen Evert Hartog stelde dat bouwen op plaatsen waar niet gebouwd mag worden het vertrouwen in de politiek schaadt. De SP-fractie vindt dat eerst onderzocht moet worden of bouwen buiten de rode contouren (daar waar nu niet nu gebouwd mag worden van de provincie) toegestaan wordt. Daarnaast moet onderzocht worden hoe de bouwplannen van Zuidoost passen in de plannen van Zuidoost om het centraal park in de Hoofdgroenstructuur onder te brengen; de SP wil niet dat het centraal park eerst gehalveerd wordt voordat het in de Hoofdgroenstructuur wordt ondergebracht. En wat betreft bebouwing - in de huidige Hoofdgroenstructuur - aan de zuidzijde van de Gaasperplas, daarvan zegt de SP: Geen Groen Voor Poen!

Op 10 juni volgt de derde vergadering over dit onderwerp en op 30 juni zal er over worden gestemd.

U bent hier