h

Laatste spurt voor Europese verkiezingen

1 juni 2009

Laatste spurt voor Europese verkiezingen

Op zaterdag 30 mei heeft SP Zeeburg bij het winkelcentrum Brazilië aan de Oostelijk Handelskade actie gevoerd voor minder bureaucratie, bemoeizucht en geldverspilling uit Brussel. Een team van zes actieve SP-leden deelde meer dan duizend SP-schuursponjes, verkiezingsfolders en ZO-kranten uit aan het winkelend publiek.

Honderden mensen werden aangesproken met de vraag of ook zij minder Brussel willen. Vaak was het antwoord op die vraag "ja". Ook waren er opvallend veel positieve reacties op de recente SP-campagnes voor het behoud van de publieke zeggenschap over NUON en Essent.

Aan veel mensen hebben we uitgelegd dat het heel belangrijk is om ook bij de Europese verkiezingen op de SP te stemmen. De SP is een eurokritische partij en daar zijn er in het Europese parlement helaas veel te weinig van. De meeste fracties in dat parlement slikken de dictaten van de machtige Europese Commissie voor zoete koek. Daarom is het belangrijk dat de SP opnieuw mensen naar Brussel stuurt die de neo-liberale koers en de achterkamertjespolitiek van Europa aan de kaak blijven stellen .

De SP verzet zich in Brussel met hand en tand tegen verder privatisering van publieke voorzieningen. Bij veel Zeeburgers bleek dit nog niet bekend te zijn. De meeste mensen die we hebben aangesproken wisten bijvoorbeeld niet dat SP'er Erik Meijer er in 2006 voor zorgde dat een meerderheid van de 785 Europarlementarirs tegen verdere liberaliseringsdwang voor het openbare stads- en streekvervoer stemde. Dankzij Erik mogen gemeenten en provincies in heel Europa weer hun eigen busbedrijf hebben. Een mooi resultaat van jaren hard werken achter de schermen en een sterk voorbeeld van hoe de SP ook via Brussel voor de gewone mensen in Nederland het verschil kan maken.

Soms leidde onze actie tot verhitte discussies, vooral met mensen die zeiden van plan te zijn op Geert Wilders te stemmen. Uiteraard gingen we ook met deze mensen in gesprek en gelukkig konden we enkelen van hen aan het twijfelen brengen. Dankzij een optreden van Jan Marijnissen in de Melkweg de avond ervoor, hadden we een aantal sterke argumenten in handen. Jan legde in de Melkweg onder meer uit dat de PVV van Geert Wilders in het Europese parlement geen verbintenis met andere partijen wil aangaan. Met andere woorden: de PVV - die beweert het hele Europese Parlement wel eventjes te gaan opheffen - heeft geen enkel plan om haar doelen te verwezenlijken. Dus zelfs als die partij inderdaad 3 zetels wint - zoals de peilingen op dit moment voorspellen - zullen ze daar nog geen deuk mee in een pakje boter slaan.

Na een geslaagde middag en weer een beetje wijzer geworden keerden we voldaan terug naar huis.

U bent hier