h

PvdA wenst zich niet aan regels te houden

6 juli 2009

PvdA wenst zich niet aan regels te houden

Met alleen de steun van de coalitiepartijen PvdA en VVD heeft de stadsdeelraad Zuidoost op 30 juni voor de bouwplannen gestemd. Een voorstel van de SP, pas te starten met de voorbereidingen van de locaties als aan alle regelgeving is voldaan, werd alleen door de oppositie gesteund.

In dezelfde motie stelde de SP voor te wachten met het bouwrijp maken van de grond tot zeker is dat er voldoende vraag naar de te realiseren woningen is. Zonder stemverklaring heeft de PvdA-fractie tegen de motie gestemd, waarmee volgens de SP is aangetoond dat de PvdA voor de keizers een onbetrouwbare partij is omdat ze zich niet aan democratisch vastgestelde afspraken wil houden. Deelraadswethouder Verdonk (ook PvdA) vond de motie een motie van wantrouwen en gunde haar verder geen blik waardig. Dat deze motie als motie van wantrouwen kan worden genterpreteerd was ongeveer het enige waar de oppositie en het stadsdeelbestuur het over eens waren op deze avond.

Op de agenda stond de raadsvoordracht over de woonvisie, waarin wordt voorgesteld zeven locaties geschikt te vinden voor woningbouw. Drie van deze locaties bevinden zich in het groengebied van Zuidoost en twee ervan buiten de door het streekplan aangegeven rode contouren waar niet gebouwd mag worden.

Bewoners en oppositie in Zuidoost zijn fel tegenstander van bouwen op deze locaties, maar de PvdA bleek daar geen boodschap aan te hebben. Men wil er voornamelijk woningen in het topsegment realiseren, de minder gefortuneerde burgers moeten daar maar wat groen en leefgenot voor inleveren, vindt die partij. De PvdA toont andermaal aan een partij voor de gevestigde orde te zijn in plaats van een partij voor de gemiddelde hardwerkende burger.De voordracht is er door gedrukt doordat alleen de twee coalitiepartijen (naast PvdA ook VVD) voor hebben gestemd. Na de stemmingen dropen de in grote aantallen aanwezige bewoners op de publieke tribune teleurgesteld af.

U bent hier