h

SP-Kamerfractie wil douaneloodsen op monumentenlijst

17 juli 2009

SP-Kamerfractie wil douaneloodsen op monumentenlijst

De Tweede Kamerfractie van de SP wil dat minister Plasterk het stadsdeel oproept de sloop van historische havenloodsen in Zeeburg te stoppen en het een monumentenstatus geeft. Volgens het Amsterdamse SP-Kamerlid Jasper van Dijk zou dat naadloos aansluiten op het nieuwe monumentenbeleid dat de minister nastreeft. "De sloop moet worden gestopt. De karakteristieke voorkant staat nu nog overeind en moet worden behouden. Plasterk heeft gezegd meer aandacht te willen voor de plaats van het monument in de omgeving en de sociale context. Deze loodsen passen heel goed bij dat voornemen."

Het stadsdeelbestuur in Zeeburg is bezig met de gedeeltelijke sloop van de havenloodsen en wil op die plaats een kantoren- en hotelkolos bouwen. Daar is massaal verzet tegen van buurtbewoners n experts op het gebied van architectuur. De architecten van het Cuypersgenootschap dienden een aanvraag in voor een monumentenstatus van het gebied. Het Atelier van Bouwmeesters wil de mogelijkheid onderzoeken om de douaneloodsen te hergebruiken met behoud van de historische panden. Dat laatste verzoek is genegeerd.

Van Dijk: "De manier waarop het stadsdeel omgaat met dit gebied moet de minister toch zorgen baren. De loodsen behoren tot de laatste restanten van de lange havengeschiedenis van Amsterdam. Deze sporen uit het verleden mogen niet worden uitgewist. Ruim 1500 buurtbewoners ondertekenden een manifest, waarin een sociaal en buurtgericht alternatief wordt bepleit voor de geplande hotel- en kantorenkolos met behoud van de loodsen. In onze ogen is dat exact wat de minister wil. Daarom vragen we hem op zeer korte termijn ook een bezoek te brengen aan Zeeburg, zodat hij zelf kan zien hoe bewoners hier buitenspel worden gezet en een uniek stuk havenhistorie dreigt te verdwijnen. De sloop moet worden gestopt."

De SP heeft de minister Kamervragen gesteld over de loodsen. Hij is verplicht die binnen drie weken te beantwoorden.

U bent hier