h

Geen lapwerk, maar echte maatregelen tegen criminaliteit

26 augustus 2009

Geen lapwerk, maar echte maatregelen tegen criminaliteit

Zuidoost is de afgelopen tijd opgeschrikt door diverse schietincidenten, waarbij zelfs dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Voor de SP was dit reden om in de deelraad en via de presidiumvergadering aanvullende vragen te stellen over wat de centrale stad en het dagelijks bestuur in ons stadsdeel van plan zijn hieraan te doen.

Vanzelfsprekend dient het wapenbezit aangepakt te worden, hetzelfde geldt voor de drugshandel en de illegale prostitutie. Criminaliteit treft vooral de meest zwakke groepen van de maatschappij. Een keiharde aanpak hiervan is dan ook noodzakelijk. Daarbij moeten we wel oppassen dat het middel niet erger blijkt uit te pakken dan de kwaal. Samenscholingsverboden en fouilleringen leiden al snel tot stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen. Wie wapens draagt en bereid is ze te gebruiken moet vanzelfsprekend aangepakt worden. Lik op stuk dient in die gevallen opgevolgd te worden door begeleiding opdat vooral jongeren niet definitief in het criminele milieu vervallen.

Voorkomen is beter dan genezen
De SP is van mening dat het ontstaan van (jeugd)criminaliteit al in een vroeg stadium moet worden voorkomen. Zo waarschuwt de partij al jarenlang op landelijk en plaatselijk niveau voor de gevolgen van de afbraak van sociale voorzieningen, van goed onderwijs en van opvangmogelijkheden voor de jeugd.

Kinderen dienen op te kunnen groeien in een veilige, stabiele en stimulerende omgeving. Daar waar dat in de thuissituatie afwezig is moet de overheid maatregelen nemen om er zorg voor te dragen dat die kinderen via andere mogelijkheden en voorzieningen die omgeving ervaren. De kinderen die in de afgelopen jaren zijn opgegroeid in de Bijlmer worden extra getroffen door de maatregelen van de stadsdeelraad die hun leven alleen maar onveiliger hebben gemaakt. Met het besluit de hoogbouwflats te slopen is er een kwetsbare groep 'nomaden' ontstaan, die van afbraakflat naar afbraakflat moest trekken. Positieve sociale controle, mantelzorg door familie en buren kwamen juist voor deze kinderen in de verdrukking, omdat hun netwerk door de gedwongen verhuizing uit elkaar is gevallen.

De kinderopvang die landelijk steeds verder is uitgehold is in Zuidoost dankzij het steeds weer tolereren van falend bestuur van opeenvolgende stichtingen kwalitatief achteruit gegaan en steeds duurder geworden. In sommige gevallen zo sterk dat vrouwen die met onregelmatig, slecht betaald uitzendwerk, deze voorzieningen voor hun kinderen niet meer kunnen permitteren.

Bij gebrek aan toekomstperspectief staan steeds meer jongeren open voor andere jongeren (en ouderen) die met illegaal en snel verdiend geld de blits uithangen. Kinderen die opgroeien zonder essentile veiligheid groeien op met een laag zelfrespect en eigenwaarde. Dit zijn jongens die bij uitstek vatbaar zijn voor de verleiding van snel geld en wapens; dit zijn de meisjes die bij uitstek vatbaar zijn voor relaties waarin zij worden mishandeld.

Alleen door preventief kinderen een veilige omgeving te bieden om op te groeien, en een toekomstperspectief als ze een opleiding hebben afgerond, kan fundamenteel voorkomen dat jongeren in de criminaliteit getrokken worden. Juist op dit vlak kan nog zoveel gedaan worden. Niet zozeer door stevige taal en de roep om meer repressie, maar juist door te investeren in goed onderwijs, goede welzijnsvoorzieningen, huisvesting en echte banen met goede betaling en groeimogelijkheden.

Hiervoor maakt de SP zich sterk in de raad en op straat. Niet alleen nu, maar al vele jaren. Voorkomen blijft beter dan genezen.

U bent hier