h

Het verhitte Cremerplein

15 augustus 2009

Het verhitte Cremerplein

Onlangs, op een warme zomeravond, togen drie SP-ers langs de deuren van de bewoners aan het Cremerplein om aan hen te vragen hoe zij hun buurt ervaren. Deze "Buurten in de Buurt-actie" heeft in hoge mate bevestigd wat SP Oud-West allang vermoedde: veruit de meeste bewoners waarmee werd gesproken vertelden ons weinig tot geen heil te zien in het plan voor een zeer grote ondergrondse parkeergarage onder het Cremerplein.

Het stadsdeel heeft onlangs verdere besluitvorming over dit onderwerp opnieuw uitgesteld wat de bewoners met gemengde gevoelens beleven. "Hoe duidelijk kan iets zijn?" stelde een van de ondervraagde bewoners, "het is zonneklaar dat een ondergrondse parkeergarage op deze plek een bezopen idee is. Het heeft een sterk aanzuigende werking op het verkeer wat de luchtkwaliteit hier volkomen zou verpesten. Handig met een aangrenzende kinderspeelplaats, waar is het stadsdeel nou helemaal mee bezig?"

Soortgelijke geluiden werden zeer vaak opgetekend. Het plein wordt ervaren als een sterke bindende factor in de buurt. Een bewoonster: "Dit plein is twee jaar geleden nieuw opgeleverd. Het is werkelijk prachtig geworden. Bewoners komen samen in de plantsoenen op de bankjes en de kinderen kunnen er heerlijk spelen in de speeltuin. En dan nu alles weer jarenlang op de schop, een bouwput voor de deur en voortaan de stank van uitlaatgassen? De Noord-Zuid lijn is idioterie maar dit plan is van gelijk kaliber!"

Verder wist een van de bewoners - die actief is in het buurtcomit 'Wij, Jan Cremer' - ons te vertellen dat de inspraak van de bewoners ingesteld door het stadsdeel op zijn zachtst gezegd dubieus kan worden genoemd. Het schijnt zo te zijn dat het stadsdeel een enqute heeft gehouden in de buurt om de mening van bewoners te peilen. De uitkomst van de enqute was positief en werd door het stadsdeel uiteraard dankbaar gebruikt om de plannen te pushen. Deze bewoner wist ons echter te melden dat die enqute destijds alleen is gehouden in een groot gebied rondom het Cremerplein terwijl op het Cremerplein zelf slechts aan drie mensen de mening werd gevraagd. Ook had deze bewoner tijdens inspraakavonden de nodige kritische kanttekeningen en opmerkingen geplaatst die naar zijn zeggen structureel buiten de notulen van deze inspraakavonden gehouden werden.

Het lijkt de SP inmiddels duidelijk wat de bewoners van het Cremerplein bezig houdt en wat hun mening over hun buurt is. We hadden daar al vermoedens over via onze contacten met diverse actiecomits, maar het is goed om het bevestigd te zien. Ook waren de mensen die we hebben ondervraagd zonder uitzondering van mening dat het een zeer goed initiatief is van de SP om ook buiten verkiezingstijd bij de mensen langs te gaan. Het werd zeer gewaardeerd. We blijven alle ontwikkelingen omtrent het Cremerplein nauwlettend volgen en zullen de bewoners indien nodig ondersteunen in woord en actie.

U bent hier