h

Bewoners Slotermeer komen op voor hun buurt

27 september 2009

Bewoners Slotermeer komen op voor hun buurt

Afgelopen zaterdag tijdens het "Geuzenveld-Slotermeer verandert! Festival" hebben de bewoners van Slotermeer duidelijk laten blijken hoe zij denken over de verregaande sloopplannen van de woningbouwcorporaties en het stadsdeel. Gewapend met spandoeken kwamen ze het feest opluisteren. Op zondag werd aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen een rondleiding door het Van Eesterenmuseum gegeven. Helaas liet een aantal partijen het afweten; de SP was uiteraard wel aanwezig.

Tijdens een ruim twee uur durende wandeling kregen de politici de mooiste plekjes van Slotermeer te zien. Ook werd uitgebreid bij de huizen, hun bouwstijl en hun geschiedenis stil gestaan. Alle aanwezigen waren het er over eens dat dit deel van de stad terecht de titel Van Eesterenmuseum draagt. Van een slechte bouwkundige staat, zoals de corporaties beweren, is de SP niets gebleken. Wel is op veel plekken sprake van achterstallig onderhoud. Bij een van de bewoners mochten de SP een kijkje in de woning nemen. Het bleek een goede woning te zijn die misschien niet al te ruim is, maar zeker zeer geschikt voor n of twee personen. Met een kleine opknapbeurt kan dit soort woningen weer tientallen jaren mee.

In een museum moet je de collectie niet slopen maar restaureren. Het is goed dat de bewoners zo actief zijn voor het behoud van hun buurt. Hopelijk heeft deze rondleiding er toe bijgedragen dat de politieke partijen in de deelraad de sloopplannen voor Slotermeer in zijn geheel naar de prullenbak zullen verwijzen.

U bent hier