h

Rappers of Bijlmerbewoners zijn geen holbewoners

4 september 2009

Rappers of Bijlmerbewoners zijn geen holbewoners

SP-deelraadslid Evert Hartog heeft nooit gezegd dat rappers of bewoners van stadsdeel Zuidoost in het algemeen “holbewoners” zijn, zoals de rapper Gikkels in zijn nummer 'Doofpot' doet voorkomen. Er bestaat ook geen enkel verband tussen de uitspraak van Hartog dat er bij enkele groepen in Zuidoost een "primitieve holbewonercultuur" heerst en de uitlatingen van politiecommissaris Welten dat de schietincidenten voortkomen uit de rapcultuur. Hartog: "De gedachte dat rappers de oorzaak van de schietincidenten zijn is naef en onterecht. De SP heeft niet voor niets direct afstand genomen van de uitspraak van Welten."

Rapper Gikkels zegt bij AT5 dat de politiek niet met oplossingen komt. Daarmee gaat hij voorbij aan de oplossingen die Hartog juist wel heeft genoemd. Volgens de SP'er moet jongeren beter perspectief geboden worden door werk en opleiding. Daarnaast is wel een harde aanpak nodig van jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt, maar ook een harde aanpak van het wanbeleid van de stadsdelen en de gemeente van de laatste jaren. Hartog: "Er is veel geld verkwanseld aan re-integratietrajecten. Dankzij de SP-fractie in de gemeenteraad is de gemeente nu weer verantwoordelijk, in plaats van de commercile re-integratiebureaus. Er is geen excuus meer voor jongeren om de criminaliteit in te gaan wegens gebrek aan alternatieven. En er is geen excuus voor de Sociale Dienst en de politiek om jongeren aan hun lot over te laten."

Hartog heeft rapper Gikkels inmiddels uitgenodigd voor een goed gesprek over de oplossingen voor de criminaliteit in Zuidoost.

U bent hier