h

SP en buurtbewoners lappen ramen stadsdeel

17 september 2009

SP en buurtbewoners lappen ramen stadsdeel

De SP vindt dat het bestuur van stadsdeel Zeeburg te vaak de belangen van de Zeeburgers negeert en hun ideen over een aantal prestigeprojecten niet serieus neemt. Daarom hebben SP'ers tijdens de raadsvergadering dinsdagavond samen met leden van vijf buurtverenigingen de ramen van het stadsdeelkantoor gelapt. SP-deelraadslid Mark van Dongen: "De wethouders hebben vanuit het stadsdeelkantoor blijkbaar slecht zicht op Zeeburg. Hoog tijd om de ramen eens een keer goed schoon te maken."

Volgens de actievoerders wordt de buurt in sneltreinvaart uitverkocht voor prestigieuze projecten. Van Dongen: "De historische havenloodsen aan de Zeeburgerkade worden gesloopt om plaats te maken voor een hotel- en kantorenkolos. Op Sporenburg komt op de plaats van het trapveldje de Fountainhead-flat, die veel groter is dan ooit afgesproken. Dat heeft grote gevolgen voor deze drukke en kinderrijke wijk. Maar de mogelijkheid tot inspraak blijkt nogal eens een wassen neus en Zeeburgers worden eenzijdig en onvolledig genformeerd."

De actievoerders hekelden ook de geringe ondersteuning voor sociale en buurtgerichte activiteiten. Van Dongen: "Een vrijwilligersvereniging, die taalcursussen en hulp geeft aan buurtbewoners, wordt onvoldoende geholpen en krijgt onwerkbare regels opgelegd. Dat kan zo niet verder. Dit bestuur moet veel meer doen in het belang van de bewoners. Wij willen een bestuur dat inspraak van bewoners serieus neemt, dat buurtgerichte activiteiten voldoende ondersteunt en meer waardering heeft voor plaatsen met ecologische en historische waarde."

De ramenlapactie was een samenwerking tussen de SP, Vereniging Stop Fountainhead, Zeeburgs Boten Overleg, Vereniging Groen en Blauw, Vereniging Red het Blauw en actievoerders van www.dedouaneloodsen.nl.

U bent hier