h

Armoede opgelopen door gebrekkige aanpak stadsdeel

23 november 2009

Armoede opgelopen door gebrekkige aanpak stadsdeel

Ondanks de toegenomen welvaart is de armoede in Zuidoost fors toegenomen, aldus SP-fractievoorzitter Noush Saranjam bij de behandeling van de begroting in stadsdeel Zuidoost. Saranjam: "Dat gebeurde door een verkeerde neoliberaal beleid, waardoor de rijken rijker konden worden ten koste van mensen die al een achterstand hadden. Armoede is de dynamo van achterstand en die achterstand veroorzaakt maatschappelijke problemen zoals schulden, slechtere gezondheid, uitsluiting en criminaliteit. Kennelijk was de aanpak van het dagelijks bestuur niet voldoende om de hardnekkige armoede in Zuidoost de nek om te draaien. Voor het bestrijden van armoede verwachten we dat het bestuur haar eigen verantwoordelijkheid neemt en met een pakket van effectieve maatregelen komt. Er is verzuimd de achterstand op te heffen."

In het kader van het bestrijden van jeugdcriminaliteit en het bevorderen van bewonersparticipatie bezuinigt het stadsdeel volgens Saranjam op buurthuizen, jongerencentra en opbouwwerk. Veel andere voorzieningen worden afgebroken. De SP pleit voor een preventieve aanpak van jongerenproblematiek en een sterk opbouwwerk met veel continuteit.

De begroting van 2010 is verder te positief en het lijkt alsof er niets aan de hand is. Saranjam: "In deze begroting is geen rekening gehouden met de crisis en de aangekondigde besparingen van de gemeente en rijk. Zolang het niet duidelijk is wat deze effecten zijn, kunnen we deze begroting niet goedkeuren."

U bent hier