h

Buurten in de SuHa-buurt: bewoners willen terugkeren

26 november 2009

Buurten in de SuHa-buurt: bewoners willen terugkeren

Vrijwel alle bewoners van de Suchtelen Van de Haarebuurt (SuHa-buurt) willen na de geplande sloop terugkeren in hun geliefde buurt. Dat blijkt uit een buurtonderzoek van de SP in Nieuw West op 14 november. Helaas zullen lang niet alle bewoners terug kunnen keren.

Veel bewoners zijn tegen de sloopplannen in de SuHa-buurt, maar zij beseffen dat het een voldongen feit is. De kwaliteit van de woningen verschilt nogal. Sommige zijn goed maar ook zijn er veel woningen van slechte kwaliteit bij. Er zijn inspraakavonden geweest voor de bewoners maar er is nauwelijks naar hen geluisterd.

De woonlasten in de geplande nieuwbouw zullen voor de meeste bewoners te hoog zijn. Dus komen de bewoners ongewild op andere locaties terecht om plaats te maken voor meer draagkrachtige burgers. Dit is een ongewenste situatie die de maatschappelijke tweedeling alleen maar verergert. De SP staat voor een rechtvaardiger en socialer woonbeleid. Dit onderzoek in de SuHa buurt laat duidelijk zien dat we in Nieuw West nog veel te winnen hebben.

U bent hier