h

Met Duijndam de strijd aan tegen graaierij en armoede

9 november 2009

Met Duijndam de strijd aan tegen graaierij en armoede

Met Nelly Duijndam, die het lijsttrekkersstokje over neemt van Marnix Bruggeman, zal de SP zich de komende vier jaar nog sterker blijven inzetten om Centrum toegankelijk te houden voor de lage- en middeninkomens. "Er is geen ander stadsdeel dat mr de speeltuin is van gelukzoekers en speculanten die de stad uitsluitend zien als melkkoe; ten koste van mensen, milieu en leefomgeving," zegt Duijndam. Zij werd zaterdag door de Amsterdamse SP-leden werd gekozen als lijsttrekker voor de deelraadsverkiezingen van maart in Centrum.

De 58-jarige Duijndam is werkzaam bij de Doe Zelf School en werkt als buddy en contactbegeleider bij de Schorerstichting. Zij volgt Marnix Bruggeman op, die zich niet meer verkiesbaar stelt. Duijndam was de afgelopen vier jaar voor de SP-fractie in Centrum woordvoerder welzijn, sport, onderwijs en bouwen en wonen. Zij zette zich ondermeer in voor laagdrempelige en betaalbare sport, voor een woon-leer-werktraject op de Oostelijke eilanden en een ontmoetingscentrum voor ouderen in de Jordaan. Ook stelde zij wantoestanden rond het splitsen van particuliere panden aan de kaak en kwam er op haar initiatief een gedragscode om wegpesten van huurders tegen te gaan.

De komende vier jaar wil de fractie zich ook richten op de bestrijding van armoede in het stadsdeel. "5660 huishoudens in Centrum leven op of onder de armoedegrens, terwijl het stadsdeel miljoenen op de bank heeft staan. Dat geld moet naar zaken die de bewoners direct ten goede komen."

De kandidatenlijst voor de fractie bestaat uit kundige, ervaren en veelbelovende mensen. Tot de hoogste tien behoren: Frans Icke (61), ICT-er en generalist; Vera Alexandrova (34), politicologe; Femke Reudler Talsma (27), raadslid en beleidsmedewerker SP-fractie Europees parlement; Mark Weesie (50), politieagent te water en veiligheidsdeskundige; Bart Uitdenbogaart (47), duo-raadslid; Andrea Niessen (38), meubelmaakster en raadslid; Sander Steller (51), ondernemer; Marga Reus (62), verzorgende en Malu Ler (24), lid SP jongerenorganisatie ROOD, postbode en student. "We vormen samen een enthousiast en sterk team," aldus Duijndam.

U bent hier