h

SP verontwaardigd over onzalig verkoopplan Zeeburg

6 november 2009

SP verontwaardigd over onzalig verkoopplan Zeeburg

De SP vindt dat stadsdeel Zeeburg zijn panden, zoals buurthuizen, peuterspeelzalen en ateliers, niet moet verkopen. Het stadsdeelbestuur vindt ten onrechte dat het bezitten en beheren van deze panden niet zijn taak is, en voert gesprekken met woningcorporaties over eventuele verkoop.

Gezien de enorme hoeveelheid klachten die binnenkomen bij het Wijksteunpunt Wonen over de betrokken woningcorporaties zijn deze onbetrouwbare partners gebleken. Volgens de SP moeten de woningcorporaties zich bezighouden met hun kerntaak: het onderhouden en faciliteren van sociale woningbouw.

Het moment van verkoop ook erg ongelukkig gekozen, vindt SP-fractievoorzitter in Oost/Watergraafsmeer Tiers Bakker. "Het verkopen van veertig panden zo net voor de fusie van Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer is onverstandig. Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is bezig met het ontwikkelen van volstrekt andere plannen, zoals een vastgoedontwikkelbedrijf van het stadsdeel zelf. Bovendien maken we winst op het beheren van onze panden. Door nu te verkopen veroorzaakt stadsdeel Zeeburg een onnodige hobbel in het proces van de samenvoeging tot n stadsdeel Oost."

U bent hier