h

2,5 ton voor interim-manager IJsterk is schandalig

18 december 2009

2,5 ton voor interim-manager IJsterk is schandalig

Welzijnsinstelling IJsterk betaalt 250.000 euro voor negen maanden werk van een interim-manager. SP-deelraadslid Nelly Duijndam vindt de vergoeding schandalig: "De man verdient dus drie ton op jaarbasis; dat zijn zo'n tien jaarsalarissen voor het uitvoerende werk." Per dag declareert interimbestuurder van der Veen 1100 euro exclusief btw. Daarmee zit hij ver boven de 'Balkenende-norm' van 181.000 euro per jaar. Van der Veen wil zeker nog tot in de loop van 2010 blijven. Maar de SP vindt dat het contract met Van der Veen onmiddellijk moet stoppen.

Door het faillissement - waaraan Van der Veen zelf heeft meegewerkt - zaten de medewerkers van IJsterk twee maanden zonder loon. Tientallen medewerkers zijn ontslagen. Andere werkers mochten terugkomen bij nieuw opgerichte stichtingen, maar kregen een aangepast arbeidscontract. Zij werden voor het blok gezet om de aanstelling te aanvaarden, ook al is het voor minder geld of voor minder uren. Parttimers krijgen in sommige gevallen straks per maand niet meer dan het bedrag dat de interim-manager in een dag verdient.

Ook zijn door het faillissement cursussen en activiteiten van IJsterk stopgezet. Werknemers en vrijwilligers van IJsterk worden erg slecht genformeerd en soms wordt er dreigende taal gebezigd. Duijndam ondervroeg mevrouw Codrington, dagelijks bestuurder van Centrum hierover in de raadsvergadering van 17 december. Het was tevens het afscheid van Codrington, die per 1 januari in Suriname gaat werken. Eerder had Duijndam al gezegd dat zij het welzijnswerk in chaos achter laat.

U bent hier