h

Bewoners slecht geïnformeerd over UMTS-masten

24 december 2009

Bewoners slecht geïnformeerd over UMTS-masten

Zowel telecom-aanbieders als stadsdeel Centrum, waar circa 150 UMTS-zendmasten staan, houden zich niet aan het 'nationale antenne-convenant' dat regelt dat de helft van de bewoners in moet instemmen met plaatsing van een UMTS-mast op een woningcomplex. Ook gaat het stadsdeel niet in op het verzoek van de SP om bewoners hierover goed te informeren. Tijdens een door SP Centrum georganiseerde avond over UMTS op vrijdag 18 december bleek dat de ervaringen van aanwezigen uit andere stadsdelen niet anders zijn.

Fractievoorzitter Marnix Bruggeman bepleitte eerder in de stadsdeelraad dat mensen, die last hebben van straling, plaatsing van UMTS masten op huizen kunnen voorkomen. "Het is van groot belang dat bewoners goed voorgelicht worden over het antenne-convenant, waardoor zij een antenne op hun dak tegen kunnen houden."

De avond begon met "De Golfoorlog", een documentaire van de VRT. Een indrukwekkend verslag van wat straling (golven) doet met mensen en waar de meeste straling plaatsvindt. Een mobiele telefoon op zoek naar een zender veroorzaakt heel veel straling, evenals een plasma-tv scherm tot op 30 centimeter afstand. Draadloze (dect) telefoons zijn ook niet zonder straling. In de documentaire komen mensen aan het woord, die steeds verder weg trekken om aan de straling te ontkomen; tot diep in de bossen.

De Wereldgezonheidsorganisatie hanteert als veilige norm 41 volt per meter en Nederland heeft deze norm overgenomen. In andere landen en steden worden lagere normen, tussen de 1 ent 4 volt per meter, aangehouden. Het is immers nog niet duidelijk of en hoe gevaarlijk de straling nu eigenlijk is. In Nederland wordt het vaststellen van de stralingsnorm landelijk geregeld. Bart Uitdenbogaart, die de avond leidde: "De actieve leden en deelraadsfractie van de SP in Centrum zullen nagaan hoe we de voorlichting kunnen verbeteren. Landelijk zullen we aandringen op invoering van een lagere stralingsnorm."

U bent hier