h

College Geuzenveld-Slotermeer moet naar bewoners luisteren

3 december 2009

College Geuzenveld-Slotermeer moet naar bewoners luisteren

Het college van Geuzenveld-Slotermeer heeft een deel van de voorgestelde sloopplannen voor Slotermeer ingetrokken en een deel uitgesteld. Er blijft echter een buurt die op korte termijn gesloopt dreigt te worden en voor andere buurten is er alleen maar uitstel. De SP roept het stadsdeelbestuur van GroenLinks en PvdA op om daadwerkelijk naar bewoners te luisteren.

Volgens SP-lijsttrekker Chris Schaeffer kunnen alle argumenten om te slopen weerlegd worden, maar het belangrijkste is dat de bewoners sloop niet zien zitten. Schaeffer: "De bewoners zijn boos op het volgzame gedrag van het zittende bestuur ten aanzien van de sloopplannen van de woningcorporatie. Dat bleek deze week weer, toen maarliefst 200 buurtbewoners naar het Nova College kwamen om hun ongenoegen te uiten. Ze zijn boos omdat er niet naar hen geluisterd wordt."

De woningcorporaties hebben de bewonersinspraak slecht geregeld. Een meerderheid van de bewoners is tegen sloop, maar hier wordt geen rekening mee gehouden. De SP vindt het sowieso een merkwaardige zaak dat de inspraak georganiseerd wordt door de woningcorporaties, die een direct financieel belang hebben bij sloop.

De PvdA is duidelijk voorstander van sloop. Blijkbaar is de mening van de bewoners onbelangrijk, want dezelfde partij ontkent niet dat de woningcorporaties de inspraak slecht geregeld hebben. Coalitiegenoot GroenLinks wil daarentegen dat de corporaties hun huiswerk opnieuw doen. De SP is zeer benieuwd of het bij mooie woorden van GroenLinks blijft en roept de partij op echt voor haar principes te staan. Op 8 december zullen we zien of dit stadsdeelbestuur luistert naar de bewoners, of doorgaat met de afbraak.

Lees ook het opinieartikel dat hierover verscheen in de Westerpost.

U bent hier