h

Een beter Amsterdam, ook op welzijnsgebied

21 december 2009

Een beter Amsterdam, ook op welzijnsgebied

Welzijnsvereniging Bangsa Jawa Suriname vierde op 20 december de opening van haar nieuwe onderkomen. Onder de aanwezigen waren SP-lijsttrekker in Nieuw West Chris Schaeffer en Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Voorzitter Carla Soemanta-Singotiko memoreerde in haar toespraak de steun die de SP in Amsterdam had gegeven bij het vinden van de juiste politieke kanalen toen de vereniging dakloos dreigde te worden.

Bangsa Jawa is een welzijnsvereniging voor Javaanse Surinamers in Nederland, geheel gerund door vrijwilligers. In het zesentwintigjarig bestaan van de vereniging was dit al de vijfde verhuizing en voorlopig nog niet de laatste. Deze nieuwe locatie is voor vijf jaar, daarna moet weer omgezien worden naar een nieuwe plek. Bangsa Jawa is al tientallen jaren actief en heeft als doel het bevorderen van emancipatie en welzijn van haar leden. De vereniging biedt activiteiten aan voor ouderen, huiswerkbegeleiding voor jongeren en is actief op gebied van cultuur en vorming.

Van Bommel sprak in zijn toespraak grote waardering uit voor het werk van Bangsa Jawa en benadrukte dat de vereniging een veel groter bereik heeft dan alleen Amsterdam. "Dat blijkt ook tijdens deze opening zelf aangezien er mensen zijn van ver buiten Amsterdam, ondanks de forse sneeuwval," aldus het Kamerlid. Zelforganisaties als Bangsa Jawa zijn van groot belang voor Amsterdam. Zij weten als geen ander wat er leeft binnen hun groep en wat de specifieke noden en behoeften zijn. Door te luisteren naar deze 'specialisten' kunnen we ook op welzijnsgebied een beter Amsterdam tot stand brengen.

Zie ook het weblog van Harry van Bommel.

U bent hier