h

Pintohuis moet van de buurt blijven

24 december 2009

Pintohuis moet van de buurt blijven

"Pintohuis is en blijft van de buurt"; "Rembrandthuis voor toeristen, Pintohuis voor de buurt". Met deze leuzen hield de actiegroep 'Pintobieb moet blijven', gesteund door de SP Centrum, maandag een korte demonstratie voor het Rembrandthuis. Daar vergaderde de door het stadsdeel ingestelde werkgroep over de toekomst van het Pintohuis.

De directeur van het Rembrandthuis had al eerder te kennen gegeven zich het Pintohuis toe te willen eigenen voor kantoren en educatieve functies. Als in 2011 de bibliotheek in de Czaar Peterbuurt klaar is, sluit de Pintobieb en moeten de mensen uit de Nieuwmarkt gebruik gaan maken van de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam op het Oosterdokseiland. Veel mensen vinden dat te ver weg en voor kinderen en ouderen is de oversteek van de Prins Hendrikkade te gevaarlijk. Bovendien heeft de Pintobieb een buurtfunctie en dat moet zo blijven.

Om de leden van de werkgroep duidelijk te maken dat het ernst is werden zij door de actiegroep opgewacht met de niet mis te verstane boodschap: "Handen af van de Pintobieb". Kandidaat-deelraadslid Frans Icke: "Welke analfabeet heeft het onzalige plan verzonnen om het Pintohuis in handen te geven van het Rembrandthuis?" De directie van het Rembrandthuis haalde de politie erbij om de demonstranten uit de hal van het Rembrandthuis te laten verwijderen.

U bent hier