h

Scherpe kritiek op resultaten coalitie

8 december 2009

Scherpe kritiek op resultaten coalitie

Er is de afgelopen vier jaar veel genvesteerd in de ondersteuning van de minder draagkrachtigen en werklozen in Noord maar de resultaten blijven ver achter bij de verwachtingen. Ook de zo ambitieus ingezette vernieuwing van het stadsdeel lijkt totaal tot stilstand te zijn gekomen. Dat zei SP-fractievoorzitter Daniël Peters onlangs bij de behandeling van de begroting van stadsdeel Amsterdam-Noord voor 2010.

Met 180 gezinnen bij de voedselbank, 5000 werklozen en wachttijden voor een huurwoning van meer dan tien jaar kun je volgens de SP moeilijk gaan staan juichen over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Peters erkende in de deelraad dat het bestuur zich van zijn sociale kant heeft laten zien, maar het effect valt ronduit tegen. Daarom moeten het nieuwe bestuur en de deelraad de komende jaren naar nieuwe manieren zoeken om Noord vooruit te helpen.

Dat kan volgens de SP door de inwoners van het stadsdeel nog veel meer te betrekken bij besluitvorming, maar ook door het gemeentebestuur in de Stopera op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Peters: "Je kunt in een stadsdeel nog zo’n mooi armoedebeleid bedenken, maar het wordt een gevecht tegen de bierkaai als de coalitie in de centrale stad leenbijstand in plaats van bijzondere bijstand verleent en mensen van commercile re-integratie naar commercile re-integratie laat sjokken en ze onderwijl voor hun uitkering, dus minder dan het minimumloon laat werken in een participatiebaan."

U bent hier