h

SP-lijsttrekker Leen Beukelaar: "Het is tijd om weer gewoon te doen!"

11 december 2009

SP-lijsttrekker Leen Beukelaar: "Het is tijd om weer gewoon te doen!"

Leen Beukelaar (62) is inmiddels al een oude rot in de plaatselijke politiek. Vier jaar geleden was hij lijsttrekker in stadsdeel Oud-West en is daar nu fractievoorzitter van de driekoppige fractie. Nu voert hij strijdbaar de kandidatenlijst aan van de SP in het nieuw te vormen stadsdeel West. Pascal Smit zocht hem op en vroeg hem naar zijn plannen.

Welke zaken wil de SP als eerste aanpakken in het nieuwe stadsdeel West?
Ten eerste willen we benadrukken dat de SP al het nodige bereikt heeft in West. Zo is de bouw van het onnodige en veel te dure nieuwe stadsdeelkantoor in Oud-West niet doorgegaan, parkeertarieven zijn niet verhoogd en de bouw van een parkeergarage onder het Cremerplein - waar de bewoners zeer op tegen waren - is met hulp van de SP afgeblazen. West wordt het nieuwe stadsdeel, gevormd door de huidige stadsdelen De Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark. Prettige stadsdelen om in te wonen, maar er is nog het nodige mis.

Zoals?
In Oud-West zien we bijvoorbeeld het verschijnsel 'gentrification'. Een sjiek woord voor het aantrekken van zoveel mogelijk mensen met hogere inkomens.

Dat is toch juist alleen maar goed?
In principe is daar inderdaad niets op tegen. De SP ziet graag diversiteit in de wijk. We zijn er alleen op tegen dat in hele wijken, onder het mom van veredeling, enorm veel sociale huurwoningen verdwijnen om plaats te maken voor dure koopwoningen. Het mag niet zo zijn dat mensen die hun hele leven al prettig wonen in een bepaalde wijk, daar op een gegeven moment gedwongen moeten vertrekken omdat ze domweg te arm zijn om zich dat te kunnen veroorloven.

Meer sociale woningbouw dus?
Absoluut. Tegenwoordig gebeurt het tegenovergestelde. De voorraad sociale woningen slinkt zienderogen. Zowel woningcorporaties als particuliere eigenaren splitsen woningen en voegen ze samen om de huur fors te kunnen verhogen dan wel de woning te kunnen verkopen. Mensen met lagere inkomens worden steeds meer verdreven uit Amsterdam-West.

Verder nog wensen?
Meer dan ik zo even op kan noemen. In het kort komt het er op neer dat we Amsterdam-West aan de bewoners terug willen geven. Er is niet genoeg speelruimte voor de jeugd en niet genoeg openbaar groen. Hetgeen wat van ons allemaal is, dreigt langzaam aan te verdwijnen. Het lijkt soms wel of de politiek het centrum langzaam uit wil breiden. Meer hotels, uitgaansgelegenheden, koopzondagen en ga zo maar door. De SP ziet echter liever dat Amsterdam-West een prettige buurt blijft om in te wonen, werken, leren en leven. Ok voor mensen met minder inkomen. Zaken als witte scholen, zwarte scholen, rijke wijken en arme wijken zien wij als zeer onwenselijk. Samen met elkaar leven is op zich niet moeilijk, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Eerlijke, gelijke kansen voor iedereen, een prettige buurt waar de mensen elkaar weer kennen en elkaar durven aanspreken. De buurt is de basis. De buurt bepaalt of mensen prettig wonen of niet. Dus niet nog meer cityvorming, segregatie, verkwanselen van sociale huurwoningen en geldverslindende projecten. Alsjeblieft! We kunnen het geld wel beter gebruiken.

Dat klinkt nogal strijdbaar!
Dat klopt. Dat zijn we ook. Politici zijn gekozen door het volk en hun taak is dan ook om het volk te vertegenwoordigen. Dat gebeurt echter steeds minder. Ze hebben geen binding meer met de mensen in de wijken omdat ze de mensen nauwelijks spreken. Wij zijn voortdurend in gesprek met de bewoners over hun zorgen, wensen, angsten en vragen. En zo hoort het ook te zijn. In contact zijn en blijven met de bewoners zien wij als iets heel normaals.

De SP is een heel gewone partij dus. Een partij voor gewone mensen?
Ja en nee. De SP is er zeker voor gewone mensen. Maar eerder nog voor alle mensen. Een typische partij van niet lullen maar poetsen. Geen geklets maar aanpakken. Geen partij van eindeloos vergaderen in ivoren torentjes maar van gewoon doen en gewoon don. Voor de mensen, samen met de mensen. Het is tijd om weer gewoon te doen! Stem op 3 maart 2010 SP!

U bent hier