h

Stadsdeel lapt gedragscode aan laars

19 december 2009

Stadsdeel lapt gedragscode aan laars

"Niet alleen de huiseigenaren trekken zich niets van de Gedragscode Splitsen aan, ook het stadsdeel lapt de code aan zijn laars." Met deze woorden confronteerde SP-deelraadslid Nelly Duijndam stadsdeelvoorzitter Els Iping met het volledig negeren van de regels die gesteld zijn in de code.

In juni 2007 werd het SP Zwartboek Splitsen gepubliceerd. Hiermee werd aandacht gevraagd voor ongewenste praktijken bij de splitsing van particuliere huurpanden en verkoop van particuliere huurwoningen als appartementen. Het leidde ondermeer tot invoering van de Gedragscode Splitsen, die in 2008 door de gemeente Amsterdam en de Vereniging Vastgoed Belang werd ondertekend. De code zorgt voor een verantwoorde omgang van verhuurders met huurders bij het splitsen van particuliere huurwoningen in appartementen. De gedragscode moet wegpestgedrag van de verhuurder dus tegengaan. Na een aanloopperiode van een half jaar werd de gedragscode Splitsen per april 2009 verplicht gesteld.

De woongroep van SP Centrum heeft in 2009 een onderzoek gedaan naar het effect van gedragscode. Hiervoor zijn 60 panden bezocht waarvoor kort tevoren een splitsingsvergunning was aangevraagd. Geen van de huurders die bezocht zijn, was door de huisbaas of het stadsdeel op de hoogte gesteld van de gedragscode. Navraag bij het stadsdeel leerde dat vanaf 1 april niet n van de aanvragen vergezeld is gegaan van een ondertekende gedragscode, terwijl het stadsdeel hierop zou moeten toezien.

SP-deelraadslid Nelly Duijndam confronteerde stadsdeelvoorzitter Iping hier begin oktober mee. Iping trok het boetekleed aan en beloofde beterschap. De aanvragers kregen nog een maand de tijd, maar, verzekerde zij: "Doen zij dat niet dan wordt de splitsingsaanvraag niet in behandeling genomen en komt dan te vervallen." Begin december bleek dat slechts de helft van de aanvragers alsnog een verklaring had ingeleverd. Toch zijn deze aanvragen nog steeds in behandeling. Duijndam zal eraan blijven trekken: "Het gaat om ruim 75 woningen, die we als goedkope woning kunnen behouden."

U bent hier