h

15 januari: Campagneavond!

8 januari 2010

15 januari: Campagneavond!

Op vrijdag 15 januari om 20:00 uur maakt de SP in Centrum in caf P96 (Prinsengracht 96) een enthousiaste start met de verkiezingscampagne en heffen we het glas op het nieuwe jaar. Lijsttrekker Nelly Duijndam en andere kandidaten van SP Centrum zullen met de aanwezigen in discussie gaan over speerpunten als armoedebeleid, betaalbaar wonen, bewoners-bij-plannen-betrekken, sociale samenhang en Amsterdam topstad.

Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt zal het verband leggen met de stedelijke politiek en Daniël Wardenier, contactpersoon van SP Centrum, zal alles vertellen over de campagne. Om 21:30 sluiten we deze avond af met onze nieuwjaarsborrel.

U bent hier