h

Frederik Hendrikbuurt eist referendum over dure Singelgrachtgarage

25 januari 2010

Frederik Hendrikbuurt eist referendum over dure Singelgrachtgarage

Vijfhonderd bewoners van de Frederik Hendrikbuurt in Westerpark eisen samen met de SP dat er een referendum wordt gehouden over de bouw van een nieuwe parkeergarage onder de Singelgracht. Het verzoek tot dit unieke buurtreferendum wordt dinsdagavond - evenals het besluit tot de bouw van de garage - door de deelraad van Westerpark behandeld. SP-fractievoorzitter Harm Jan Kamstra: "Die garage wordt er snel voor de verkiezingen doorgedrukt. Dat deugt niet, de buurt moet hier een stem in hebben, liefst via dit referendum."

De deelraad van Westerpark beslist dinsdag over de bouw van de Singelgrachtgarage, die 800 ondergrondse parkeerplaatsen en een inrit in het Frederik Hendrikplantsoen krijgt en ruim 60 miljoen euro gaat kosten. De SP in Westerpark verzet zich al geruime tijd tegen deze in een tijd van bezuinigingen veel te dure garage. Bewoners van de Frederik Hendrikbuurt heeft vanaf het begin laten weten niets te zien in deze plannen, omdat die niet alleen milieu-onvriendelijk en verkeersonveilig worden geacht, maar ook de vergunningstarieven voor bewoners met eenderde laten stijgen. Om te voorkomen dat hun bezwaren terzijde worden geschoven heeft de SP het initiatief genomen tot een referendum, dat wordt gesteund door de Vereniging Vrienden van de Singelgracht. Afgelopen vrijdag is tweemaal het vereiste aantal handtekeningen voor een referendum, 499 in totaal, aangeboden aan deelraadsvoorzitter Yanni van der Velde.

De SP heeft grote twijfels over de garage. Kamstra: "We zadelen het nieuwe stadsdeel West op met een megaproject, dat nog jarenlang een financieel stempel zal drukken op het nieuwe stadsdeel. De berekeningen over de Singelgrachtgarage tonen aan dat de financiëe rek wel zo'n beetje uit het stadsdeel is. Als de kosten hoger blijken dan geraamd, dan heeft het bestuur geen andere mogelijkheden dan de parkeervergunningstarieven nog verder te verhogen. Een referendum kan uitwijzen wat de buurt hiervan vindt."

De deelraadsvergadering vindt plaats op dinsdag 26 januari 2010, aanvang 20.00 uur
Adres: Pazzanistraat 1 (boven de FlexBar), tegenover het hoofdgebouw van het stadsdeelkantoor van Westerpark

U bent hier