h

SP Nieuw West start enquête over inspraak

2 januari 2010

SP Nieuw West start enquête over inspraak

De SP Nieuw West is een enquête gestart om inspraak van de bewoners in de buurten in kaart te brengen. Nieuw-West is in volop beweging. In de wijken van het nieuwe stadsdeel vinden veel initiatieven plaats vanuit het stadsdeelbestuur of door woningcorporaties. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van betaald parkeren, sloop of het opheffen van bibliotheekfilialen. Allemaal zaken waarin de stem van de bewoners gehoord moet worden. De vraag is of er wel voldoende naar de mensen wordt geluisterd.

Tijdens pleinacties in Osdorp, Slotervaart en Slotermeer vraagt de SP de mening van mensen over inspraak in hun buurt. De uitkomsten zal de SP Nieuw-West vertalen naar actief beleid in het stadsdeel. Inmiddels hebben tientallen mensen op straat enthousiast deelgenomen aan de enquête. De resultaten van de actie worden in februari bekend gemaakt.

U bent hier