h

SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen in Slotermeer

9 januari 2010

SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen in Slotermeer

SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen was deze week op bezoek bij het Bewonersplatform Slotermeer om te luisteren naar de bewoners en een kijkje te nemen in de buurt. Ook gemeenteraadslid Hans Bakker en SP-lijsttrekker in Nieuw West Chris Schaeffer waren hierbij aanwezig.

De leden van bewonerscommissies vertelden over de sloopplannen van de woningcorporaties en hoe het stadsdeel samen met de corporaties de participatie hebben uitgevoerd. De bewoners zijn te laat genformeerd, de inspraakprocedure was tijdens de zomervakantie. Er zijn enquêtes onder de bewoners gehouden waaruit blijkt dat meer dan 70 procent tegen sloop is, maar daar hebben de bestuurders zich niets van aangetrokken. Bij een hoorzitting in het Nova College waren zo'n 450 bewoners aanwezig. Op 8 december werd over de sloopplannen beslist in het stadsdeelkantoor. Voor het grote aantal belangstellenden was veel te weinig plaats; er werden zelfs mensen naar huis gestuurd. De sfeer was te snijden; de colegepartijen PvdA en GroenLinks hebben elkaar flink in de haren gezeten. De PvdA stemde voor sloop en GroenLinks tegen. Niettemin bleef GroenLinks op het pluche zitten en is daardoor mede verantwoordelijk voor de sloop.

Jansen vertelde hoe de verhoudingen tussen gemeente en corporatie zijn. In ruil voor het geld van de corporaties hebben de deelraden veel van hun bevoegdheden aan hen afgestaan. De corporaties bouwen maatschappelijk vastgoed zoals scholen en buurthuizen en krijgen daardoor een steeds dikkere vinger in de pap. Langzaamaan verschuift verschuift de zeggenschap over het stadsdeel van het democratisch gekozen bestuur naar de commercile woningcorporaties en andere projectontwikkelaars. Daarom wil de SP de macht terug bij het stadsdeel en zijn bewoners.

Na afloop van de bijeenkomst werd er een wandeling gemaakt langs een gedeelte van de "slooppanden" en een kijkje genomen in een van de te slopen woningen. Paulus Jansen was verrast door de mooie buurt en de goede staat van de woningen. "Het is eeuwig zonde om dit plat te gooien", aldus Jansen.

U bent hier