h

Stadsdeel weigert salaris interim-bestuurder IJsterk in te dammen

31 januari 2010

Stadsdeel weigert salaris interim-bestuurder IJsterk in te dammen

Hoewel de meerderheid van de raad van stadsdeel centrum schande sprak van het absurd hoge salaris van de interim-bestuurder van IJsterk, weigert het dagelijks bestuur hier daadwerkelijk iets tegen te doen. De SP is verontwaardigd.

Sinds april 2009 moet een interim-bestuurder de problemen bij welzijnsinstelling IJsterk oplossen - IJsterk is inmiddels failliet en vier nieuwe stichtingen IJsterk namen het werk over. De SP toonde al eerder aan dat de interim-bestuurder op jaarbasis 300.000 euro opstrijkt en dat dit ver boven de Balkenendenorm (181.000 euro) ligt.

De SP vindt dat het nu eindelijk eens afgelopen moet zijn absurd hoge salarissen in het welzijnswerk en deed afgelopen donderdag in de raadsvergadering een voorstel om zo snel mogelijk de interim-bestuurder uit te laten betalen conform de CAO voor het welzijnswerk. Zowel VVD, PvdA als GroenLinks stemden tegen het SP-voorstel, dat samen met Amsterdam Anders / De Groenen en D66 werd ingediend. Deelraadslid Nelly Duijndam, die zich de teloorgang van het buurthuiswerk erg aantrekt, is verontwaardigd. "Het stadsdeelbestuur blijft maar zeggen dat we er niet over gaan maar de interim wordt betaald van gemeenschapsgeld en daar gaan we wel degelijk over."

Hoewel er nog onderhandeld wordt over de voorwaarden waaronder de subsidie gegeven wordt, weigert stadsdeelbestuurder De Jong een salarisnorm voor de interim als voorwaarde te stellen. "De stichtingen IJsterk bezuinigen enorm op personeel en activiteiten en van het extra geld dat de interim opstrijkt, kunnen vier vijf mensen in dienst blijven", vertelt Duijndam, die met lede ogen aanziet dat laagdrempelige activiteiten zoals kinderinloop, ouderensoos en eten met ouderen verdwijnen.

U bent hier