h

Stadsdeelraad Westerpark stemt vóór referendum Singelgrachtgarage

28 januari 2010

Stadsdeelraad Westerpark stemt vóór referendum Singelgrachtgarage

De deelraad van stadsdeel Westerpark heeft dinsdag het groene licht gegeven voor een adviserend referendum onder de bewoners van het stadsdeel over de aanleg van de Singelgrachtgarage. Tweeduizend handtekeningen zijn er nodig om de referendum aanvraag officieel in te dienen bij de raad, die daar net voor de verkiezingen een beslissing over gaan nemen. SP-fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra tijdens de raadsvergadering: "Een klinkende overwinning voor de democratie n de bewoners, die in korte tijd 500 handtekeningen hebben verzameld."

Een meerderheid in de deelraad van Westerpark ging dinsdagavond weliswaar akkoord met het Programma van Eisen voor de Singelgrachtgarage Marnix (SP en D66 stemden tegen) en nam daarmee een besluit tot aanleg, tegelijkertijd besliste de raad dat een referendumaanvraag van buurtbewoners over dit besluit ontvankelijk is. Als het het referendumcomit, waar ook de SP deel van uitmaakt, binnen de komende 30 dagen lukt om 2000 handtekeningen op te halen (500 zijn er al binnen), besluit de stadsdeelraad Westerpark wanneer het referendum komend voorjaar wordt gehouden. Tijdens deze periode moeten alle activiteiten ten behoeven van de aanleg van de garage worden stopgezet. Een prachtig resultaat van buurtbewoners n de SP.

De partijen in de deelraad bepaalden gisterenavond dat het referendum een stadsdeelbreed en geen kleiner buurtbreed referendum moet worden. Reden is dat de garage moet worden betaald uit het parkeerfonds en uit een verhoging van het tarief voor vergunningen met circa 5,50 euro per maand. Die tariefsverhoging zal gelden voor alle vergunninghouders in het hele stadsdeel. Om het stadsdeelbrede referendum door te laten gaan, zijn 2000 handtekeningen nodig. Daarvoor heeft het referendumcomité nu 30 dagen de tijd. Daarna besluit de deelraad of en wanneer het referendum zal plaatsvinden. Dat de SP als raadsfractie actief betrokken is bij het referendumcomit werd door de overige partijen bekritiseerd. Harm-Jan Kamstra: "Onze kiezers verwachten van ons niets anders, dan dat wij ons inzetten om de buurt een stem te geven. Daar gaat het om en dat is gelukt."

Zie ook de website van stadsdeel Westerpark.

U bent hier