h

Verkiezingscampagne West echt van start

20 januari 2010

Verkiezingscampagne West echt van start

Laurens Ivens, lijsttrekker van de SP voor de gemeenteraad en Leen Beukelaar, SP-lijsttrekker voor het nieuwe stadsdeel West, hebben het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne in West. Met het aanplakken van de eerste verkiezingsposters op de Kinkerstraat en het uitdelen van flyers op de Ten Katemarkt, vond deze start plaats op de plek waar het moet: de straat.

De SP in West is in het kort tegen de sloop en verkoop van sociale huurwoningen en wil buurtgericht werken in stand houden en waar nodig uitbreiden, zodat de kloof tussen burgers en de politiek in ieder geval niet groter wordt door de fusie van de stadsdelen. Mogelijke negatieve gevolgen van de fusie voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers moeten worden voorkomen. Bovendien mogen de aankomende bezuinigingen bij de gemeente niet te zwaar gaan drukken op de minima. En de vergoeding van de politici kan best met 20 procent omlaag!

U bent hier