h

Eerste lijsttrekkersdebat: vroegtijdige herkenning armoede en schooluitval

6 februari 2010

Eerste lijsttrekkersdebat: vroegtijdige herkenning armoede en schooluitval

Onder leiding van middagvoorzitter Roy Ristie nam SP-lijsttrekker Leen Beukelaar zaterdag deel aan het lijsttrekkersdebat in Het Sieraad, georganiseerd door Stichting Amsterdams Centrum 30 juni-1 juli, organisator van de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden van Amsterdam. Op de vraag hoe te reageren op stille armoede en de moeilijke startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt door schooluitval, concludeerde Beukelaar: "We moeten deze problemen vroegtijdig herkennen en zo snel mogelijk hulp verlenen." Hij was ook heel duidelijk over de vraag waarom deze problemen vaker voorkomen bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren: "Niet naar etniciteit kijken, maar de problemen in kaart brengen, dat is wat telt."

Beukelaar refereerde aan het actieve armoedebeleid dat de SP de afgelopen jaren in Westerpark heeft geinitieerd. Daarbij worden mensen uit de laagste inkomensgroepen begeleid in de veelheid aan subsidiepotjes en bijstandsmogelijkheden. Een ander voorbeeld noemde Beukelaar een door de gemeente Delft aangestelde belastingadviseur, die in amper een jaar tijd meer dan 400.000 euro terugverdiende voor ruim duizend gezinnen met een laag inkomen. Juist daar waar de andere partijen aan de lijsttrekkerstafel - PvdA, GroenLinks, CDA, Christenunie, D66, De Groenen - voornamelijk het accent legden op het vinden van werk, liet de SP er geen misverstand over bestaan dat schuldhulpverlening en thuisadministratie grote prioriteit heeft.

U bent hier