h

Enquête SP: Inspraak Nieuw-West slecht geregeld

19 februari 2010

Enquête SP: Inspraak Nieuw-West slecht geregeld

Bewoners van Nieuw-West geven de stadsdelen een 5,8 als rapportcijfer voor inspraak. Op de vraag of er ook daadwerkelijk serieus geluisterd wordt naar inspraak gaf bijna 60 procent aan dat dat niet het geval was. Verder geeft een op de vijf bewoners aan dat de informatie die vooraf door het stadsdeel wordt gegeven niet altijd klopt. Dit blijkt uit een enquête van de SP in Nieuw-West.

De afgelopen tijd enquêteerde de SP buurtbewoners uit Amsterdam Nieuw-West over inspraak. Ondanks de kou werkten veel bewoners mee door in een paar minuten hun oordeel over de organisatie van inspraak te geven. Het luisteren naar buurtbewoners wordt door de genquteerden zeer belangrijk gevonden. Meer dan 60 procent van de ondervraagden vinden dat de mening van buurtbewoners zwaarwegend moet zijn bij beslissingen, een op de drie vindt zelfs dat deze mening allesbepalend moet zijn.

Al met al geen resultaat om je voor op je borst te kloppen als stadsdeel. Daarbij verschilt de uitslag weinig tussen de verschillende huidige stadsdelen. Geuzenveld-Slotermeer krijgt het laagste rapportcijfer, een 5,3. Slotervaart en Osdorp krijgen allebei een 6,0, maar voor beide stadsdelen geldt dat meer dan de helft van de bewoners vindt dat er niet naar hun mening geluisterd wordt (respectievelijk 60 procent en 54 procent).

De SP maakt zich hard voor betere inspraak. Onbegrijpelijk vinden we recente gevallen waarin de buurtbewoners geschoffeerd zijn door de bestuurders van de stadsdelen. Zo is in Slotervaart in 2009 besloten om betaald parkeren in te voeren nadat aan buurtbewoners de mogelijkheid was gegeven hun voorkeur kenbaar te maken. Ondanks het feit dat meer dan 80 procent van de bewoners tegen betaald parkeren is, drukte het bestuur de plannen toch door. Verder is in Geuzenveld-Slotermeer ondanks fel verzet van de buurtbewoners besloten de Louis Couperusbuurt te slopen. En ook de manier waarop stadsdeel Slotervaart om gaat met bewoners aan het August Allebplein verdient geen schoonheidsprijs. Ondanks de mooie woorden in de verkiezingsprogramma's worden ook hier de bewoners geschoffeerd.

U bent hier