h

Laat buurtbewoners meepraten over Allebéplein

8 februari 2010

Laat buurtbewoners meepraten over Allebéplein

Terwijl het stadsdeel samen met projectontwikkelaars plannen ontplooit om het August Allebplein een nieuwe inrichting te geven, klagen de bewoners op en om het plein over gebrek aan inspraak. Hun alternatieve plan wordt door portefeuillehouder Ineke Ketelaar van de PvdA zonder duidelijke argumenten van tafel geveegd. Op 6 februari gingen politieke partijen met elkaar in debat over dit beladen onderwerp. Ook de bewoners waren in grote getale aanwezig. Chris Schaeffer, lijsttrekker in Nieuw-West, deed mee namens de SP.

Participatie is een verhullend woord. Gaat het over meebeslissen of meepraten? En als bewoners mogen meepraten, waarover dan? Meepraten over de kleur van de lantaarnpalen is natuurlijk geen inspraak. Schaeffer was in ieder geval duidelijk: "Als het stadsdeelbestuur de bewoners serieus neemt, dan moeten ze vanaf het begin betrokken zijn en niet als de plannen al in kannen en kruiken zijn."

Op dit moment staan de bewoners en stadsdeel Slotervaart lijnrecht tegenover elkaar, dus is er veel misgegaan. De SP probeert de bewoners en het stadsdeel weer met elkaar in gesprek te brengen, maar daarvoor is het wel nodig dat de raad de nu voorgelegde plannen afwijst. Tijdens het debat werd duidelijk dat vooral GroenLinks-portefeuillehouder en lijsttrekker Paulus de Wilt geen afstand wil nemen van de voorliggende plannen. Dit tot groot ongenoegen van de aanwezige bewoners. Weer wordt er niet naar de mensen uit de buurt geluisterd.

Gelukkig leven we in een democratie. De bewoners kunnen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun stem laten horen en daarmee de partijen die hen niet serieus nemen naar huis sturen. Wordt het tijd voor een nieuwe koers? Doormodderen op de oude voet of kiezen voor een ander, buurtgericht beleid van de SP? Geef de buurt en het August Allebéplein terug aan de bewoners. De SP zet zich hier ten volle voor in.

U bent hier