h

Laatste actieweek voor handtekeningen referendum Singelgrachtgarage: doe mee!

25 februari 2010

Laatste actieweek voor handtekeningen referendum Singelgrachtgarage: doe mee!

Het plan om in Westerpark een megaparkeergarage te bouwen in de Singelgracht bij het Marnixbad moet van de tafel. Bedong de vereniging Vrienden van de Singelgracht in de deelraad eerder in samenwerking met de SP een referendum, nu is zaak om op 4 maart a.s. 2000 handtekeningen te hebben om het referendum (op stadsdeelniveau) daadwerkelijk te laten plaats vinden. Kom de laatste week nog in actie om de laatste handtekeningen te verzamelen! Neem contact op met Geert van Schaik, elke dag wordt er gelopen in de buurten van het Westerpark.

Bel met 06-14366295 of mail geertw@wittereus.net. Of download het en verzamel zelf. Inleveren van de formulieren bij Geert of op de volgende adressen: Marcantilaan 287 of Van Houweningenstraat 82 hs.

De ondergrondse Singelgrachtgarage zal een garage voor 800 auto's moeten worden. De stadsdeelbesturen van Westerpark en Centrum willen hiermee de openbare ruimte mooier maken door het blik van de straat te halen. In totaal worden daarom 680 plaatsen op straat opgeheven. De andere 120 plekken zijn gereserveerd voor bezoekers van met name het Centrum. De parkeergarage trekt dus veel verkeer aan en door de ligging concentreren de auto's zich op een plek waar veel leerlingen op weg naar en van school fietsen. De in- en uitritten van deze garage komen in het Frederik Hendrikplantsoen. Hiervoor moeten prachtige oude bomen worden gekapt en zal een deel van het plantsoen als speelplek moeten verdwijnen. In het plan is geen stalling voor fietsen opgenomen, maar bewoners zullen door de grote afstand tot de garage op de fiets naar de garage gaan en komen. Dat betekent een chaos aan fietsen voor de deur in Westerpark. Dus: er komen juist meer auto's in de buurt! Is dat schoner maken van de openbare ruimte? De SP stelt die vragen en vindt daarin bijval van vele honderden buurtbewoners, die reeds voor het referendum tekenden.

Iedere bewoner van stadsdeel Westerpark moet meebetalen aan de hoge bouwkosten van de parkeergarage (60.000 euro per parkeerplek). Parkeertarieven stijgen voor iedere vergunninghouder in heel Westerpark met 33% per maand en ondernemers mogen ruim 52 procent meer gaan betalen. Dus ook voor u, al parkeert u er nooit, wordt het minimaal een derde duurder. Moeten we 60 miljoen euro gaan uitgeven aan een garage waarin we een deel van de auto's onder de grond verstoppen, maar er hoe dan ook meer vervuiling, onveiligheid en afbreuk van openbare ruimte zal optreden?

U bent hier