h

Marktondernemers Vespuccimarkt strijden met SP voor een nieuwe, faire kans

10 februari 2010

Marktondernemers Vespuccimarkt strijden met SP voor een nieuwe, faire kans

Er bestaat een toenemende onvrede bij de ondernemers op de Vespuccimarkt – sommige kraamhouders staan er al 40 jaar – over het 'afstervingsbeleid' van het stadsdeel. Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven, zodat de markt, als er ondernemers afvallen door welke omstandigheden dan ook (pensioen, verhuizing, enz.), kleiner wordt en zo met opheffen wordt bedreigd. De SP in West heeft gesproken met jonge, welwilende ondernemers, die met een tijdelijke vergunning vooral 's zaterdags op de markt staan, maar die niet in aanmerking komen voor een vaste plaats. Zij willen wel, maar mogen niet. Zaterdag 13 februari a.s. is de SP vanaf 12 uur aanwezig op de Vespuccimarkt om met bezoekers te praten, handtekeningen te verzamelen en de ondernemers een hart onder de riem te steken.

De SP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om de Vespuccimarkt voor Amsterdam West (en vooral De Baarsjes) te behouden. Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen geweest, die de markten in het algemeen parten spelen. Maar gezien de sociaal-maatschappelijk functie die een markt heeft voor een wijk of buurt, verzoeken de marktondernemers met de SP om de Vespuccimarkt in het bijzonder de kans te geven zich opnieuw te ontwikkelen tot een volwaardige markt. Er kan voldoende nieuwe aanwas van (jonge) ondernemers worden gerealiseerd met voldoende variatie in het aanbod van artikelen, food en non-food. De toenemende koopkracht in De Baarsjes, waarover het stadsdeel in de programmabegroting 2010 schrijft, zal voldoende klandizie genereren. Het is nu al zo, dat de ondernemers de Vespuccimarkt als een succesvolle markt beschouwen. Waarom het hart van een buurt zo laten 'afsterven'?

De SP verzoekt portefeuillehouder Cherribi (PvdA) verzoeken om tot aan de installatie van de nieuwe deelraad van Amsterdam West in mei 2010 geen maatregelen te nemen, die het bestaan van de Vespuccimarkt bedreigen en tot die tijd geen onomkeerbare maatregelen te nemen als het aantal ondernemers onder de grens van 7 zakt, wat volgens het stadsdeel de grens is om de markt op te heffen. Verder wil de SP dat de portefeuillehouder soepel is ten aanzien van nieuwe (jonge) ondernemers die een vaste vergunning willen voor de Vespuccimarkt. Tot slot wil de SP de toezegging dat het uiteinde van de markt aan de Jan Evertsenstaat niet 20 meter naar binnen hoeft te verschuiven ten gevolge van een terrasvergunning voor de horecagelegenheid op de hoek Vespuccistraat/Jan Evertsenstraat en dat daarin met een nieuwe indeling rekening gehouden wordt.

U bent hier