h

Roze debat met Nelly Duijndam

11 februari 2010

Roze debat met Nelly Duijndam

Nelly Duijndam, SP-lijsttrekker in stadsdeel Centrum deed woensdag als roze kandidaat mee aan Het Roze Verkiezingsdebat, georganiseerd door het COC. Peter Kwint deed mee als SP-kandidaat voor de gemeenteraad en Duijndam debatteerde met kandidaten uit verschillende stadsdelen.

Duijndam: "Als vrijwilligster bij de Schorer kom ik veel in aanraking met roze ouderen. Vaak wordt er een buddy aangevraagd omdat homo's, lebo's, bi's en transgenders sneller in sociaal isolement terecht komen. Vrienden en familie vallen weg en kinderen zijn er niet. Ook in verzorg- en verpleegtehuizen kunnen roze ouderen zich gesoleerd voelen. Ze missen de aansluiting met hetero–ouderen, bij wie het vaak over kinderen en kleinkinderen gaat."

Volgens Duijndam is de juridische gelijkstelling op orde, maar is er te weinig aandacht besteed aan de sociale acceptatie. "Dat bereiken we niet alleen door middel van voorlichting op scholen, in buurt- en jongerencentra, in verzorgingscentra, op straat, op de werkvloer en bij de sportvereniging, maar vooral door hetero's aan homo's te koppelen. Dit kan door middel van een buddy, maar ook gewoon door solidair te zijn en het voor elkaar op te nemen. Hierdoor wordt uitsluiting doorbroken, ontstaat er sociale acceptatie en zal het geweld tegen homo's, lesbo's, bi's en transgenders afnemen."

U bent hier