h

SP in Bos en Lommer steelt show op 'the day after'

22 februari 2010

SP in Bos en Lommer steelt show op 'the day after'

De felicitaties waren niet van de lucht op de trappen bij de Bos en Lommermarkt. De val van het IVe kabinet-Brekebeen was nog vers en de oppositie verzamelde zich in Bos en Lommer. Twee vertegenwoordigers van D66, een GroenLinkser en 5 SP'ers hadden een triomfantelijke dag en genoten veel bekijks.

Vooral de SP-sponsjes vonden hun weg naar ouders en kinderen en via deze gadgets werden de ouders aangesproken op de voornaamste actiepunten van de SP in Bos en Lommer: directe aanpak van achterstallig onderhoud en terugkeergarantie bij sloop van woningen. Daarbij was vooral de voorgenomen sloop van enkele honderden sociale huurwoningen in Bosleeuw-Midden een veelbesproken punt. Een geslaagde actiemiddag in Bos en Lommer.

U bent hier