h

Sport in de buurt

14 februari 2010

Sport in de buurt

Op donderdag 11 februari vond op de Hogeschool van Amsterdam in Nieuw-West een sportdebat plaats. De lijsttrekker van de SP in Nieuw-West, Chris Schaeffer, ging hierbij in debat met andere politieke partijen. De standpunten van de SP zijn hierbij helder uiteengezet. Er moeten voldoende sportvoorzieningen in de buurten zijn.

Nieuw-West is met vele sportaccommodaties ht sportstadsdeel van Amsterdam. Sport is belangrijk voor het welzijn van de mensen binnen en buiten het stadsdeel, daarom werkt de SP hier graag aan mee. Al jaren is de gemeente Amsterdam bezig om sportvoorzieningen te verplaatsen naar de randen van de stad, waardoor sportvoorzieningen in Nieuw-West een stedelijke of zelfs regionale functie hebben. Hierdoor zou het beter zijn sport vanuit de centrale stad te financieren.

De SP wil sport mogelijk maken voor alle mensen in Nieuw-West door meer sport- en spelvoorzieningen naar de buurten te brengen. Openbare trapveldjes, tennisbaantjes en dergelijke moeten op veel grotere schaal aangelegd worden zodat de drempel om te gaan sporten verlaagd wordt. Daarnaast wil de SP vooral investeren in de breedtesport. Topsport heeft een belangrijke functie voor de promotie van sport, maar bereikt slechts een kleine groep actieve sporters en kan gemakkelijk gesponsord worden. Sport voor iedereen verdient in de eerste plaats de steun van het stadsdeel.

Zwemvereniging de Dolfijn bepleit uitbreiding van het Sloterparkbad dat indertijd te duur bleek. De SP is nog steeds geen voorstander van deze uitbreiding ten koste van andere sporten. De SP is wel een groot voorstander van de Olympische Spelen, maar zolang dit niet besloten is wil de SP niet investeren in mega-accommodaties die we misschien nooit zullen gebruiken. Geen geldverslindende concurrentieslag tussen kandidaat-steden in Nederland. De SP gaat voor zekerheid.

U bent hier