h

Buurten in de Gorontalostraat: Renovatie zonder raadpleging bewoners

14 maart 2010

Buurten in de Gorontalostraat: Renovatie zonder raadpleging bewoners

De bewoners van de Gorontalostraat in Zeeburg zijn niet geraadpleegd over de plannen om hun huizen te renoveren. Dat bleek toen SP'ers zaterdag de straat in gingen om met bewoners over de renovatie te praten. Er is een peildatum - de datum waarop de woningen leeg moeten zijn - afgegeven door de portefeuillehouder, terwijl volgens afspraken tussen de corporaties en de gemeente bewoners eerst geraadpleegd moeten worden. Hen moet onder andere worden gevraagd of zij willen dat hun woning gerenoveerd wordt, of zij willen terugkeren na renovatie en of zij een eventuele huurverhoging kunnen en willen betalen.

De huizen zijn in bezit van woningcorporatie De Alliantie die drie jaar eerder met corporatie De Dageraad is samengegaan. Bewoners vertellen de SP dat na die samenvoeging de eerste geruchten over renovatie op gang kwamen. Al een tijdje worden alle vrijgekomen woningen in dit blok verhuurd aan bewoners met tijdelijke contracten van maximaal een jaar. Bewoners met tijdelijke huurcontracten hoeven niet geraadpleegd te worden. Ook is er lange tijd geen onderhoud gepleegd.

De SP blijft ook de komende tijd contact houden met de bewoners en zal de renovatie in de deelraad aan de orde stellen. De peildatum moet volgens de SP worden ingetrokken. Ook zullen SP'ers de bewoners helpen bij het vaststellen van een overeenkomst met De Alliantie waarin terugkeergarantie voor dezelfde huurprijs, een bewonersraadpleging, en een verhuispremie worden geregeld.

U bent hier