h

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt opgericht

9 maart 2010

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt opgericht

Vijf jaar geleden hielp de SP bewoners van de Van der Pekbuurt met het oprichting van een bewonerscomit. Maandag werd in deze buurt een officile huurdersvereniging in het leven geroepen. Tevens is er een website in de lucht gegaan waar bewoners kunnen laten weten wat ze van hun buurt vinden. De vereniging zal zich inzetten voor de belangen van de bewoners in één van de mooiste buurten van Noord.

Woningcorporatie Ymere lijkt al jaren aan te sturen op sloop of grootschalige renovatie van de woningen. De Van der Pekbuurt ligt op 10 minuten afstand van het centrum en bestaat nu vooral uit zeer betaalbare sociale huurwoningen. Voor de corporatie valt er veel meer te verdienen als er woningen verkocht of verhuurd kunnen worden in de particuliere sector. De huurdersvereniging wil dat achterstallig onderhoud van jaren wordt ingehaald en dat bewoners in hun woning kunnen blijven.

De vereniging, die bij oprichting al meer dan honderd leden heeft, zal alle plannen van Ymere nauwgezet volgen en, waar nodig, bevechten. De bewoners hopen met een huurdersvereniging meer invloed op de plannen te kunnen krijgen. De SP zal zich zeker blijven inzetten voor het behoud van de woningen en de belangen van de bewoners.

U bent hier