h

SP on Tour in West: Harry van Bommel op Bos en Lommerplein

2 maart 2010

SP on Tour in West: Harry van Bommel op Bos en Lommerplein

De SP-Tweede Kamerfractie onder leiding van Harry van Bommel parkeerde de SP-bus dinsdagmiddag voor het Bos en Lommerplein in West om de afsluiting van de campagne voor het stadsdeel West extra luister bij te zetten.

Na het flyeren, de gesprekken met passanten en het aanbrengen van handige zadelhoesjes verhuisde het gezelschap naar het buurthuis in de Kijkduinstraat waar men werd voorgelicht over de sloopplannen van enkele woonclusters in Bosleeuw-Midden. De presentatie toonde de onzinnigheid aan van de plannen. Waar onderhoud en grondige renovatie is vereist, kiest het stadsdeel hier voor sloop en nieuwbouw. Sociale woningbouw wordt ingeruild tegen dure koopappartementen en huurwoningen met een hogere huur. Ook is het recht op terugkeer niet goed geregeld, zodat het de SP er alles aan gelegen is om hier actie tegen te voeren.

U bent hier