h

Verkiezingsbijeenkomst Basisschool Oostelijke Eilanden

2 maart 2010

Verkiezingsbijeenkomst Basisschool Oostelijke Eilanden

Dinsdag zijn twee SP'ers op uitnodiging van Gaelle Germain naar de Basisschool Oostelijke Eilanden geweest om met ouders te spreken over de verkiezingen. De SP'ers legden uit welke bevoegdheden de deelraad en de gemeenteraad hebben, en dat de Czaar Peterbuurt onder deelraad Centrum valt. Ook werd er gesproken over het belang van het bezoeken van buurt- en inspraakbijeenkomsten.

De SP'ers wezen de ouders op de mogelijkheid van het invullen van de test op wiekiesjij.nl om te bepalen welke politieke partij het beste bij hun ideen past. Op de vraag of men zou stemmen, reageerden de meeste ouders bevestigend. En van de vrouwen had geen oproepkaart gekregen, ook al woont zij, naar eigen zeggen, langer dan vijf jaar in Amsterdam. Als laatste is de ouders verteld wat de doelen van de SP zijn en waarvoor de partij zich inzet. Ook kreeg iedereen een verkiezingsfolder van de SP.

U bent hier