h

Buurten in de buurt: Het Delflandplein vooruit

5 april 2010

Buurten in de buurt: Het Delflandplein vooruit

SP'ers uit Nieuw-West zijn onlangs de Dellflandpleinbuurt ingegaan. In deze buurt wordt momenteel veel gebouwd. Het Delflandplein zelf ligt er, vlak naast de A10, verlaten bij. De SP vond daarom het tijd om de bewoners te vragen wat ze van hun buurt vinden en vooral wat er verbeterd moet worden. Vooral vuil en veiligheid bleken belangrijke punten voor de bewoners.

De meeste mensen zijn tevreden over de kwaliteit van hun woning. Dit is vooral het geval bij de studenten uit de buurt die hier vanwege een studie tijdelijk verblijven. Toch is een aantal bewoners minder tevreden over hun woning. De buurt verpaupert en bewonerscommissies hebben de laatste zeven jaar geen voet aan de grond gekregen bij woningcorporatie Far West.

Vrijwel alle buurtbewoners zijn het wel eens over de rommel in hun buurt: straat- en zwerfvuil vervuilen de buurt. Hier wordt zichtbaar te weinig aan gedaan. Veel bewoners zijn ook niet tevreden over de veiligheid in de wijk; de wijkagent is nog steeds een onbekende. Ook is er op sommige plekken te weinig nachtverlichting wat een onveilig gevoel geeft. Sommige bewoners zien wel verbeteringen sinds de invoering van stadswachten in de wijk. Met de groenvoorziening is het in de omgeving ook slecht gesteld aangezien die vrijwel ontbreekt. Daarnaast wordt het parkeerbeleid als verbeterpunt gezien omdat de inmiddels beruchte parkeermeters met draaiknop volgens veel bewoners onhandelbaar zijn.

Kortom, er valt rond het Delflandplein nog best veel te verbeteren op het gebied van veiligheid, inspraak en parkeerbeleid. De SP in Nieuw-West zal zich vanuit de kersverse stadsdeelraad dan ook inzetten voor de belangen van de bewoners zoals een buurtsteunpunt en een aanspreekbare wijkagent.

U bent hier