h

Echt links bestuur in Amsterdam-Noord

9 april 2010

Echt links bestuur in Amsterdam-Noord

Amsterdam-Noord krijgt voor het eerst in zijn geschiedenis een echt links stadsdeelbestuur van PvdA, GroenLinks én SP. De drie partijen sloten donderdag een coalitieakkoord dat de titel 'Bouwen en verbinden, Noord in uitvoering' meekrijgt. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Na twee jaar in Oost-Watergraafsmeer gaat de SP opnieuw laten zien dat zij kan meebesturen in een stadsdeel, en ook in moeilijke tijden waarin moet worden bezuinigd."

Willem Paquay wordt wethouder namens de SP. Hij komt, na twee jaar bestuurder te zijn geweest in Oost-Watergraafsmeer, terug naar Noord, het stadsdeel waar hij al dertig jaar woont en in 1985 de allereerste SP-deelraadszetel in Amsterdam innam. Met het toetreden van de SP tot het bestuur in Noord komt een einde aan de sloopwoede die het stadsdeel de afgelopen jaren in zijn greep hield. Het accent komt nadrukkelijk te liggen op bouwen: de na sloop ontstane vlaktes in Noord zijn over vier jaar allemaal weer bebouwd als het aan de nieuwe linkse coalitie ligt. Ook zal het bestuur de corporaties nadrukkelijker gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid als het om het onderhoud van huurwoningen gaat.

Een ander speerpunt uit het coalitieakkoord is werk. Ondanks de crisis mag de werkloosheid in Noord de komende jaren niet toenemen. Het stadsdeel gaat daarom onder meer bedrijven in Noord uitnodigen zich stevig maatschappelijk in te zetten. Dat kan in de vorm van het aanbieden van stageplaatsen en het in dienst nemen van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook blijft het economisch stimuleringsfonds om startende en bestaande ondernemers in Noord te ondersteunen de komende jaren overeind.

SP-fractievoorzitter Peters is enthousiast, maar beseft dat het besturen van Noord de komende jaren geen makkelijke klus zal worden. "Er zal hoe dan ook moeten worden bezuinigd. We gaan proberen de pijn zo veel mogelijk te spreiden en vooral daar te leggen waar hij het minst gevoeld wordt. Maar het is van groot belang dat we voortdurend in gesprek zijn met de mensen in Noord en blijven uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken."

U bent hier