h

Met energie en lef het bestuur in

14 april 2010

Met energie en lef het bestuur in

Met waarschijnlijk elf miljoen aan bezuinigingen voor de boeg zal het nieuwe bestuur van Amsterdam-Noord het de komende jaren niet makkelijk krijgen. Toch stapt de SP er vol vertrouwen in. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Noord is een stadsdeel van werkers. Het is zaak dat we met z'n allen de schouders eronder zetten en gaan bouwen aan een sterk Noord."

Bouwprojecten liggen stil, er lopen 180 gezinnen bij de voedselbank, ondernemers hebben het zwaar en dan moeten er nog miljoenen bezuinigd worden. Is oppositie voeren de komende jaren niet makkelijker dan besturen?
"Het is ongetwijfeld makkelijker de komende jaren vanuit de oppositie kritiek te leveren op het bestuur. Aanvankelijk was er ook een rol in de oppositie voor ons weggelegd. Want ook wij vonden dat in ieder geval de grootste partij en de grootste winnaar, PvdA en VVD, samen een bestuur moesten vormen. Toen dat misliep hebben we besloten plichtsbesef te tonen en te gaan onderhandelen over deelname aan het bestuur, en met succes."

Wat zijn nou echte SP-punten in het coalitieakkoord?
"Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat we toch allemaal echt partijen van de linkerkant zijn. Daarmee bedoel ik niet dat we samen het kapitalisme gaan bestrijden, maar wel dat we de Noorderlingen met het minst te besteden willen ontzien en het geld willen halen waar het zit. De echte SP-punten zijn te vinden op het gebied van wonen. Zo komt er een einde aan de sloopwoede, wordt ernaar gestreefd de verkoop van sociale huurwoningen de komende jaren fiks te beperken, worden woningcorporaties extra aangespoord hun huizen beter te onderhouden en komt er extra aandacht voor de bouw van woningen voor starters. Op het gebied van werk zijn we blij dat bedrijven in Noord uitgenodigd gaan worden om zich maatschappelijk in te zetten, bijvoorbeeld door stageplekken en banen voor langdurig werklozen of arbeidsgehandicapten te bieden of evenementen in de buurt te organiseren."

'Samen' in de breedste zin van het woord: jullie verwachten veel inzet van iedereen in Noord
"In tijden van crisis en bezuiniging wordt meer dan ooit duidelijk dat we elkaar nodig hebben: politiek n bewoners n ondernemers n corporaties. Voor de politieke partijen ligt er daarnaast de belangrijke taak om nog veel beter naar de mensen op straat te gaan luisteren. Wat is hun idee van een beter Noord, waar denken zij dat te veel geld aan wordt gespendeerd en waaraan te weinig?"

En wat als de bewoners zeggen dat betaald parkeren absoluut niet mag worden uitgebreid?
"De SP vindt nog steeds dat betaald parkeren niet moet worden ingevoerd waar dat niet nodig is. Waar geen parkeerplek meer te vinden is moet je ingrijpen, dat kan met betaald parkeren, maar ook met blauwe zones, dat zullen we per locatie moeten bekijken. Daarnaast zal snel onder bewoners worden gevalueerd wat er fout en wellicht goed is aan het betaald parkeren rond Buikslotermeerplein. En het is aan ons om te zorgen dat die informatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt, anders verspelen we het vertrouwen van bewoners in dit bestuur al snel."

U bent hier